Digitalizarea României. Comparație cu alte state europene

February 28, 2024
160 Views

România are mult de recuperat la capitolul digitalizare, comparativ cu alte state din Uniunea Europeană, arată datele celui mai recent raport al Comisiei Europene, lansat la sfârșitul anului 2023. Astfel, deși infrastructura este una bună, care plasează România printre fruntașii UE, datele din raport arată că țara noastră rămâne cu mult sub media UE în ceea ce privește competențele digitale, adică modul de folosire al internetului.

Conectivitatea fixă din România, în special fibra până la puncte de lucru (FTTP), înregistrează cele mai bune rezultate din UE și continuă să progreseze rapid.

De asemenea, în România există un număr relativ ”foarte mare” de absolvenți de IT&C, cu o pondere ridicată a femeilor specialiste în IT&C, ”domenii în care România ar putea aduce o contribuție importantă la realizarea obiectivelor deceniului digital al UE” – se arată în documentul european.

Raportul mai spune că există, de asemenea, ”progrese” în ceea ce privește serviciile publice digitale, unde ”scorurile României sunt încă sub mediile respective ale UE, iar măsurile importante planificate nu au încă rezultate”. ”România recuperează decalajul față de media UE în ceea ce privește anumiți indicatori de digitalizare a întreprinderilor.

Pe de altă parte, România continuă să înregistreze performanțe slabe în ceea ce privește competențele digitale de bază și acoperirea 5G.” – precizează documentul.

Competențe digitale
România aplică mai multe măsuri în domeniul competențelor digitale, dar rămâne cu mult sub media UE în ceea ce privește rezultatele actuale, ”ceea ce reprezintă un risc pentru atingerea colectivă a obiectivelor UE”. Doar 28% din populație are cel puțin competențe digitale de bază, sub media UE de 54% și sub obiectivul UE de 80%.

Decalajul față de media UE este la fel de mare și în ceea ce privește femeile care au cel puțin competențe digitale de bază (26% față de 52% la nivelul UE). În plus, doar 9% dintre persoane au competențe digitale peste nivelul de bază, comparativ cu media UE de 26%.

În comparație cu obiectivele UE 2030, ”aceste rezultate sugerează că autoritățile române și toate părțile interesate implicate vor trebui să depună eforturi semnificative pentru a reduce aceste decalaje”. În plus, o schimbare semnificativă de ritm ar duce la creșteri ale productivității, la o utilizare mai largă a tehnologiei în întreaga economie și la o mai mare utilizare a serviciilor publice de către cetățeni.

România are o pondere scăzută a specialiștilor în IT&C – 2,8% din totalul locurilor de muncă – rămânând sub media UE (4,6%), în timp ce ponderea absolvenților de IT&C de 6,9% plasează România printre liderii UE. Discrepanța se explică în mare măsură prin dificultatea de a reține talentele în România.

România înregistrează o performanță în ceea ce privește femeile din sectorul digital: femeile specializate în IT&C reprezintă 25,2% din specialiștii în IT&C, față de o medie UE de 18,9%. Implicarea sectorului privat în politicile care vizează dezvoltarea competențelor digitale se află încă întrun stadiu incipient, ”dar este în creștere”.

În ceea ce privește inițiativele pur private, doar 9% dintre întreprinderi oferă cursuri de formare în domeniul TIC angajaților lor, cu mult sub media UE de 22%, deși acest procent a crescut semnificativ în ultimul an. ”România ar trebui să își intensifice semnificativ eforturile în domeniul competențelor digitale. În special, România ar trebui să implice în continuare părțile interesate din sectorul privat în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor privind competențele digitale.

De asemenea, România ar trebui să acorde o atenție deosebită consolidării eforturilor de perfecționare și recalificare, precum și atragerii și menținerii în activitate a specialiștilor în domeniul IT&C”.

……

Leave A Comment