Cluj-Napoca, 26 ianuarie 2024 UBB inițiază Rețeaua Interdisciplinară pentru Studiul Complex și Multinivelar al Sănătății Mintale

January 29, 2024
159 Views

Pornind de la expertiza națională și internațională reflectată în participarea la numeroase proiecte de cercetare, în publicații internaționale în reviste de prestigiu, precum și în rankinguri și dotările de excepție (Platformele INSPIRE- https://inspire.research.ubbcluj.ro/ și MATRIX – https://psychotherapy.psiedu.ubbcluj.ro/), Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a inițiat „Rețeaua Interdisciplinară pentru Studiul Complex și Multinivelar al Sănătății Mintale” (RoMentalHealth).

Sănătatea mintală este una dintre prioritățile majore la nivel internațional, de dezvoltările în domeniu depinzând nu doar starea de bine a populației, ci și capacitatea acesteia de a face față marilor provocări (ex.  schimbările climatice, suprapopularea, îmbătrânirea populației etc.), inclusiv cu impact asupra competitivității economice.

Membrii Rețelei RoMentalHealth sunt grupuri de cercetare cu o expertiză recunoscută la nivel național și internațional în domenii care contribuie la studiul sănătății mintale (ex. psihologie, psihiatrie, neuroștiințe, chimie, biologie, inginerie), din zece universități și institute de cercetare de vârf din România (prezentate în ordinea confirmării participării):

  • Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (prin Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie, Institutul Internațional de Studii Avansate în Psihoterapie și Sănătate Mintală Aplicată și Laboratorul de Neuroștiințe Cognitive).
  • Transylvanian Institute of Neuroscience din Cluj (prin Laboratorul de Neuroștiințe Experimentale și Teoretice).
  • Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași (prin Disciplina de Psihiatrie).
  • Universitatea Alexandru-Ioan Cuza din Iași (prin Grupul de cercetare BioActive, Facultatea de Biologie).
  • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (prin Grupul de Ingineria Cunoștintelor).
  • Universitatea de Vest din Timișoara (prin Departamentul de Psihologie și Laboratorul de Evaluare a Personalității și a Cognițiilor Sociale).
  • Institutul de Filosofie si Psihologie Constantin Rădulescu-Motru al Academiei Române, București.
  • Institutul de Chimie Organică și Supramoleculară „Costin D. Neniţescu” al Academiei Române, București (prin Axa de Metabolomică și Chimia Compușilor de Inspirație Naturală).
  • Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”, București (prin Laboratorul de Cercetare Psihiatrie).
  • Institutul de Psihiatrie Socola, Iași.

Această inițiativă va facilita colaborarea științifică dintre membrii rețelei, cu scopul dezvoltării de cercetări interdisciplinare și multinivelare de anvergură asupra factorilor genetici și a mecanismelor moleculare, neurofiziologice, epigenetice, psihologice-cognitive și interculturale implicate în sănătatea mintală. Această înțelegere complexă va susține apoi intervenții clinice eficiente, validate științific.

„Scopul principal al rețelei este realizarea unor studii majore, pe eșantioane mari, cu acoperire națională, incluzând atât populația adultă, cât și cea pediatrică, studii în cadrul cărora vor fi integrate multiple metode (de ex.: IRMf, EEG, genotipare, spectroscopie RMN, fenotipare, analize computaționale avansate) pentru descrierea multinivelară (genetic, molecular, rețele cerebrale, mecanisme psihologice-cognitive și interculturale, factori de mediu) a căilor și rețelelor care determină apariția și evoluția bolilor mintale. Datele vor permite crearea primei „Biobănci pentru Studii asupra Sănătății Mintale din România”, creând cadrul pentru studii longitudinale și prospective la nivel epidemiologic. Baza de date va conține informații de natură genetică, psihologică, stil de viață, starea de sănătate, precum și rezultatele unor analize avansate, inclusiv genetice și neurofiziologice. Aceste eforturi se vor alinia la cercetări de frontieră din domenii interdisciplinare ca genetica psihiatrică, genetica neuroimagistică și conectomica cerebrală și vor permite acestei rețele să contribuie la descoperiri fundamentale despre sănătatea mintală”, afirmă prof. univ. dr. Andrei Miu, coordonatorul rețelei din partea UBB.

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, subliniază că „UBB este un actor de referință în sănătatea mintală la nivel internațional – așa cum se vede în rankingurile internaționale -, cu cercetători incluși în top 2% cei mai citați în domeniu la nivel internațional și cu o infrastructură de imagistică biomedicală și de intervenții în sănătatea mintală de excepție, una de referință internațională și probabil cea mai importantă între Polonia și China (http://psychotherapy.psiedu.ubbcluj.ro/). Faptul că ne coordonăm eforturile cu alți actori naționali de referință internațională este un exemplu de bune practici pentru cooperarea academică din țară, împreună devenind mai puternici și astfel putând pune România pe harta internațională a acestui domeniu”.

Leave A Comment