Dezvoltarea și facilitarea accesului la învățământul superior realizate de UBB, recunoscute și premiate de compania Google

December 15, 2023
240 Views

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a câștigat un proiect finanțat de către prestigioasa companie Google pentru implicarea sa activă în societate.

Această distincție vine ca o recunoaștere a eforturilor constante depuse de Universitatea Babeș-Bolyai în dezvoltarea și facilitarea accesului la învățământul superior.

Proiectul premiat va avea în vedere incluziunea și sprijinul oferit tinerilor cu potențial din medii mai puțin privilegiate în pregătirea în domeniul Informatică. În acest proiect, vor fi selectați elevi de liceu care provin din grupuri marginalizate cărora Facultatea de Matematică și Informatică le va furniza suportul necesar pentru dezvoltarea competențelor în domeniul Inteligenței Artificiale (Artificial Intelligence – AI) și începerea unei cariere în Informatică. Prin oferirea,  în cadrul proiectului, unor experiențe imersive pentru utilizarea tehnologiilor inteligente, se creează medii de cercetare și testare care permit utilizatorilor să interacționeze într-un mod mai intuitiv cu noi algoritmi sau sisteme de AI într-un context care imită lumea reală, dar oferă control și flexibilitate. Astfel de experiențe imersive pot ajuta la crearea de contexte de învățare personalizate și adaptive utile în educație și în formarea profesională.

Deschiderea programului și primul workshop a avut loc în data de 18 noiembrie 2023. Proiectul mai include o succesiune de 4 workshopuri, finalizate cu un hackathon, pe parcursul cărora elevii vor lucra colaborativ cu studenți și cadre didactice ale facultății de Matematică și Informatică.

Compania Google, prin inițiativa Google’s explore CSR, va oferi elevilor și studenților resurse de învățare complementare și acces la mentori și profesioniști din cadrul companiei.

Proiectul va avea impact asupra:

  • încrederii elevilor și studenților prin îmbunătățirea modului de a înțelege, de a contribui și de a reuși în cercetarea în informatică și în Inteligența Artificială;
  • societății prin cultivarea sentimentului de apartenență la comunitatea de studenți, mentori și profesori în informatică
  • abilităților elevilor și studenților de a dobândi cunoștințe necesare pentru implementarea și diseminarea profesională a cercetărilor în informatică și Inteligența Artificială
  • motivației elevilor de a viza absolvirea unei facultăți în informatică și construirea unei cariere de cercetător în acest domeniu
  • echității educației în informatică, o premisă esențială pentru crearea unui mediu incluziv în domeniul STEM.

Prin această colaborare, UBB se angajează să continue promovarea excelenței academice și a impactului social pozitiv în comunitate. În timp ce, Compania Google, prin această selecție, evidențiază importanța contribuției UBB în dezvoltarea unui mediu academic inclusiv și susținut, oferind șanse egale tuturor tinerilor pasionați de domeniul Informatică.

Leave A Comment