Toate pensiile se vor recalcula după noua lege. Ce sporuri de vechime se aplică

November 23, 2023
120 Views

Noua lege a pensiilor a fost adoptată luni seara de deputați, după ce au fost depuse o serie de amendamente, inclusiv pentru aplicarea sporurilor de vechime.
Noua lege a pensiilor prevede că la determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează venitul total lunar realizat, brut sau net, după caz, asupra căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Venitul total lunar realizat, brut sau net, se dovedește prin adeverință eliberată pe baza statelor de plată, de către angajatori, deținătorii legali de arhive sau operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale pentru prestarea serviciilor arhivistice care au dreptul legal de a certifica aceste date, în original.

În cazul în care, pentru o anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare, nu se poate face dovada venitului total lunar realizat, brut sau net, după caz, la determinarea punctajelor lunare se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, precum și sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înscrise în carnetul de muncă ori sunt dovedite cu adeverințe eliberate de către angajatori, deținătorii legali de arhive sau operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale pentru prestarea serviciilor arhivistice care au dreptul legal de a certifica aceste date, în original.

Salariile care se utilizează pentru determinarea punctajelor lunare sunt salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:

a) salariile brute, până la data de 30 iunie 1977;

b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 31 decembrie 1990;

c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

Sporul de vechime
Sporul de vechime care se utilizează la determinarea punctajelor lunare, este următorul:

a) perioada 1 martie 1970 – 31 august 1983:

– 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 -10 ani;

– 5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 – 15 ani;

– 7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 – 20 ani;

– 10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;

b) perioada 1 septembrie 1983 – 31 martie 1992:

– 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3 – 5 ani;

– 6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 – 10 ani;

– 9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10-15 ani;

– 12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 – 20 ani;

– 15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;

c) perioada 1 aprilie 1992 – 1 aprilie 2001, cel înscris în carnetul de muncă sau dovedit cu adeverințe eliberate de către angajatori, deținătorii legali de arhive sau operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale pentru prestarea serviciilor arhivistice care au dreptul legal de a certifica aceste date, în original.

Adeverințele care dovedesc vechimea

…..

 

Leave A Comment

%d bloggers like this: