“BLACK FRIDAY”-ul administrativ inițiat de Consiliul Județean Cluj a fost un real succes!

Campania administrativă de „Black Friday” derulată de către Consiliul Județean Cluj în perioada 13 – 17 noiembrie 2023, s-a bucurat de un real succes.

Astfel, pe parcursul celor 5 zile, au fost emise 45 de acte de urbanism online, din care:

  • 3 autorizații de construire
  • 41 de certificate de urbanism
  • un drept de preemțiune

Toate aceste acte depuse exclusiv online, prin intermediul platformei Ghișeul Unic (https://public.cluj.archi), au fost rezolvate de Consiliul Județean Cluj în termen de 24 de ore, excepție făcând un act care a fost rezolvat în 25 de ore.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean ClujA fost o provocare pentru noi să ne mobilizăm ca, într-un timp extrem de scurt, să rezolvăm un număr de 45 de documentații de urbanism, pe lângă celelalte câteva sute pe care le aveam deja în lucru. Sperăm că prin acest demers să atragem atenția cetățenilor asupra beneficiilor digitalizării serviciilor publice și a importanței eliminării treptate a hârtiei și cozilor de la ghișeu”.

Reamintim faptul că, prin intermediul platformei Ghișeul Unic dezvoltate de Consiliul Județean Cluj, pot fi obținute, la acest moment, următoarele tipuri de acte: certificate de urbanism, autorizații de construire, certificate de atestare/edificare, drepturi de preempțiune, respectiv începeri/finalizări de lucrări. Conform termenelor de răspuns asumate de Consiliul Județean, acestea sunt de 10 zile lucrătoare. Toate documentele emise au valabilitate juridică, cu semnătură electronică integrată, plata făcându-se online.

Leave A Comment