Veniturile medii lunare pe gospodarie au fost de 6.910 lei, in trimestrul II ; cheltuielile, 86,4% din venituri

October 6, 2023
71 Views

Veniturile totale medii lunare au fost, în trimestrul II 2023, în termeni nominali, 6.910 lei pe o gospodărie şi 2.770 lei pe persoană, în scădere cu 1%, faţă de trimestrul I 2023, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS) publicate joi.

Comparativ cu trimestrul II al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 10,7%, iar cele pe o persoană cu 11,6%.

Cheltuielile totale medii lunare ale populaţiei au fost, în trimestrul II 2023, de 5.969 lei pe o gospodărie (2.392 lei pe o persoană) şi au reprezentat 86,4% din veniturile totale, în scădere cu 2 lei pe o gospodărie faţă de trimestrul I 2023. Comparativ cu trimestrul II al anului precedent, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 11,1%, iar cele pe o persoană cu 12%.

Cea mai mare parte a cheltuielilor (37,2%) a fost alocată pentru alimente în timp ce cheltuielile pentru educaţie au reprezentat 0,5%.

Veniturile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul II 2023, de 6.427 lei lunar pe o gospodărie (2.576 lei pe o persoană) în creştere cu 1% faţă de trimestrul I 2023, iar veniturile în natură de 484 lei lunar pe gospodărie (194 lei pe o persoană), în scădere cu 21,4% faţă de trimestrul I 2023. Salariile şi celelalte venituri asociate lor au fost de 4.604 lei lunar pe o gospodărie şi au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (66,6% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creştere faţă de trimestrul I 2023 cu 1,7 puncte procentuale).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuţie însemnată au avut-o atât veniturile din prestaţii sociale de 1.440 lei lunar pe o gospodărie (20,8% în trimestrul II 2023, respectiv, 21,3% în trimestrul I 2023 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât şi veniturile în natură (7% în trimestrul II 2023, respectiv, 8,8% în trimestrul I 2023), formate din valoarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale (1,5% în trimestrul II 2023, respectiv, 1,9% în trimestrul I 2023) şi din valoarea în lei a produselor agroalimentare şi nealimentare consumate din resurse proprii (5,5% în trimestrul II 2023, respectiv, 6,9% în trimestrul I 2023).

În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în trimestrul II 2023 a fost de 7.857 lei, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 3.358 lei, de 1,6 ori mai mare decât în mediul rural. Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul II 2023, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale în veniturile totale a fost de 72,6%, mai mare cu 16,2 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestaţii sociale a fost de 22,8%, mai mare cu 3,1 puncte procentuale faţă de cea din mediul urban. Ponderea veniturilor în natură a fost de 11,8%, de 2,8 ori mai mare faţă de cea mediul urban.

……

Leave A Comment

%d bloggers like this: