ITM Cluj – acţiuni de control la angajatorii care desfășoră următoarele activități: facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată(cod CAEN 5520); alte servicii de cazare(cod CAEN 5590); moteluri.

September 12, 2023
215 Views

în perioada 28.08-08.09.2023 ITM Cluj a desfășurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de control pentru verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, de către angajatorii care desfășoră următoarele activități: facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată(cod CAEN 5520); alte servicii de cazare(cod CAEN 5590); moteluri.

Motivarea campaniei:

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite atât prin lege cât și prin Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2023,  cât și informațiile obținute din mass-media dar și din sesizări primite la nivelul MMSS, potrivit cărora în unități de cazare de mici dimensiuni, de genul pensiunilor turistice, se desfășoară în fapt activități de asistență socială cu cazare (specifice azilelor), Inspecția Muncii a considerat necesară declanșarea unor acțiuni de control la angajatorii care desfășoară activități în domeniile mai sus amintite.

Obiectivele campaniei:

Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale ce reglementează relațiile de muncă și securitate și sănătate în muncă  și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie.

Creșterea gradului de conștientizare a angajaților și angajatorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.

Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Rezultatele  campaniei :

În cadrul acestei campanii au fost controlați un număr de 40 de angajatori din județul Cluj, ce desfășoară activități în domeniile mai sus menționate.  11 dintre acești agenți economici au primit 15 amenzi în cuantum total de 79.300 de lei, din care  două                                       amenzi în valoare de 40.000 de lei au fost  aplicate la doi angajatori pentru primirea la muncă a două persoane fără incheierea unor contracte individuale de muncă.

Celelalte deficiențe pentru care s-au aplicat amenzi sunt :  neorganizarea evidenței orelor lucrate, lipsa semnalizării corespunzătoare a căilor de evacuare, instruire necorespunzătoare în domeniul securității și sănătății în muncă, analize medicale periodice expirate, neeliberarea documentelor solicitate de către angajat.

Alte deficiențe pentru care s-au dat un număr de 34 de avertismente, dispunându–se măsuri de remediere a deficiențelor cu termene certe de ducere la îndeplinire, sunt: lipsa trusei medicale, neprezentarea programului de instruire și testare în domeniul securității și sănătății în muncă, lipsa verificării periodice a centralei termice, neverificarea stingătoarelor la scadență, lipsa planului de evacuare în camere, nedeclarare punct de lucru al societății, semnalizare de securitate necorespunzătoare.
 
Inspector sef,
Daniel Pacurariu

Leave A Comment