La UBB se marchează conectarea României la platforma europeană în știință ACTRIS

September 10, 2023
91 Views

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) organizează marți, 12 septembrie 2023, evenimentul „Info Day on the establishment of ACTRIS ERIC”, prilejuit de înființarea la nivel European a ACTRIS ERIC (https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/aerosol-clouds-and-trace-gases-research-infrastructure-actris-eric-officially-established-april-25-2023-05-02_en). Evenimentul va reuni la UBB comunitatea europeană de cercetare a atmosferei ACTRIS, cu prezența directorului general ACTRIS ERIC, Eija Juurola.

Comisia Europeană a creat mecanismul generării și susținerii unor platforme de cercetare de interes european, iar platforma ACTRIS este una din cele aproximativ 26 care există în acest moment cu acest statut la nivel european (https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/european-research-infrastructures/eric/eric-landscape_en). Formal România este reprezentată în ACTRIS de ministerul de specialitate (Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării), iar științific de instituții academice și de cercetare din București (INCAS), Cluj-Napoca (UBB), Galați (UGAL), Iași (UAIC) și Măgurele (INOE2000).

Prima parte a evenimentului va include alocuțiuni ale reprezentanților guvernului și ministerelor implicate și o prezentare detaliată a infrastructurii și serviciilor de cercetare și operaționale ACTRIS ERIC. Acestea vor fi urmate de o masă rotundă cu potențialii beneficiari ai serviciilor ACTRIS ERIC (autorități centrale și locale, mediul academic, servicii operaționale aviatice și meteorologice).

„Înființarea ACTRIS ERIC în aprilie 2023 concretizează un efort pe termen lung al mai multor țări europene de a crea o infrastructură durabilă care să susțină cercetarea atmosferică și climatică. Șaptesprezece (17) țări, printre care și România, pun în comun resurse pentru a deschide accesul la o gamă largă de tehnologii, servicii și resurse în domeniul științei atmosferice. ACTRIS ERIC este printre puținele infrastructuri europene de acest tip pe care le are România, UBB găzduind două facilități naționale ACTRIS, una pentru teledetecția aerosolilor și una pentru teledetecția norilor (dezvoltate prin proiectul POC 488/1/1/Mari infrastructuri de CD: „Dezvoltarea infrastructurii ACTRIS-UBB cu scopul de a contribui la cercetarea pan-europeană privind compoziția atmosferei și schimbările climatice”, cod MySMIS 126436)”, afirmă decanul Facultății de Știința și Ingineria Mediului din cadrul UBB, conf. univ. dr. Nicolae Ajtai.

„Platformele de cercetare de interes european reprezintă un demers fanion al Comisiei Europene și mă bucur că și prin UBB România face parte din ACTRIS. Mă bucur că autoritățile au înțeles semnificația unui astfel de demers pentru știința românească, prin prezența lor la eveniment noi sperând să susțină apoi prezența României în cât mai multe platforme aprobate la nivel european, deoarece numai astfel țara poate să fie un jucător global în cunoașterea și inovația de top. La UBB acest demers completează eficient noua Catedră UNESCO dedicată dezvoltării durabile și schimbărilor climatice, transformând astfel Universitatea Babeș-Bolyai într-un Hub european de mediu. În plus, trebuie spus că acest demers este un segment important din specializarea inteligentă propusă de UBB pe linia InfoBioNano4Health”, subliniază rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

Leave A Comment

%d bloggers like this: