ITM Cluj   – controale la depozitele GPL

În perioada 28.08-08.09.2023  ITM Cluj  desfăşoară, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de control pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea si executarea contractelor individuale de munca si pentru verificarea modului in care sunt respectate cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor, de catre angajatorii care desfasoara:

– activitati de depozitare si comercializare a carburantilor auto tip GPL;

– comert cu ridicata al combustibililor lichizi si gazosi , al produselor derivate;

– comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule.

Motivarea campaniei

Avand in vedere evenimentele , care au avut loc in ultima perioada, cu consecinte grave asupra sanatatii si securitatii lucratorilor, precum si asupra altor persoane aflate in apropierea locatiilor, in care au avut loc astfel de evenimente, Inspectia Muncii a considerat necesara declansarea, prin interemediul tuturor inspectoratelor teritoriale de munca, unor actiuni de control la angajatorii care isi desfasoara activitate in domeniile mai sus amintite.

Obiectivele Campaniei Naţionale  :

Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă  și sănătatea și securitatea în muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie.

Eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea acestora şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare.

Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă și a sănătății și securității în muncă la angajatorii din domeniile de activitate vizate de campanie.

În acest moment, echipe mixte formate din inspectori de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Cluj cu atribuții de control în domeniile relațiilor de muncă și securitatatii și sănătatii în muncă verifică angajatorii vizați de această campanie, iar rezultatele vor fi transmise ulterior .
                                                             Inspector Sef,                                                                                        
  Daniel Pacurariu                            

Leave A Comment

%d bloggers like this: