Ședința extraordinară, cu convocare de îndată, a Consiliului local Cluj-Napoca din 15.02.2023 ( video )

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, la constituirea „Consorțiului de Învățământ Dual Clujean”. Proiect din inițiativa primarului

Astăzi, în ședința extraordinară a Consiliului local a municipiului Cluj-Napoca a fost aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, la constituirea „Consorțiului de Învățământ Dual Clujean”. Proiectul va fi depus pentru finanțare în cadrul PNRR, Componenta C15 – Educație (în cadrul apelului de proiecte „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual” privind formarea profesională a elevilor și studenților, începând din anul școlar 2023/2024, respectiv anul universitar 2024-2025).
Consorțiul de Învățământ Dual Clujean reprezintă puntea de legătură între mediul academic, programele de învățare și realitatea pieței muncii. Prin acest nou instrument putem dezvolta o forța de muncă bine pregătită și crea slujbe mai bine plătite.
Scopul principal de activitate al Consorțiului îl constituie asigurarea educației și formării profesionale inițiale în sistem dual, prin dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici sau cu alți parteneri relevanți pentru a adapta educația și formarea profesională la cerințele pieței muncii, respectiv pentru facilitarea inserției absolvenților învățământului dual pe piața muncii.
Municipiul Cluj-Napoca va susține funcționarea în bune condiții a procesului de educație și formare profesională derulat de instituțiile de învățământ partenere în cadrul Consorțiului de Învățământ Dual Clujean, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.
În cadrul Consorțiului de Învățământului Dual, liderul de consorțiu este Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Printre parteneri se numără instituții reprezentative de învățământ din oraș, unități administrativ-teritoriale din zona metropolitană și mediul privat, precum: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Primăria comunei Florești, Consiliul Județean Cluj, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior”, Colegiul Tehnic Energetic, Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, Colegiul Tehnic „Ana Aslan”, Colegiul Tehnic „Raluca Ripan”, Colegiul Economic „Iulian Pop”, NTT Data Romania S.A., SC Tehnofavorit S.A., S.C. Bonas Import Export S.A., Robert Bosch SRL, S.C. Terapia S.A., S.C. Moldovan Carmangerie S.R.L., Emerson S.R.L., Selgros Cash&Carry S.R.L., Electrogrup Infrastructure S.A..
Mai multe detalii privind activitatea Consorțiului de Învățământ Dual Clujean pot fi consultate în proiectul de hotărâre, pe site-ul instituției: https://files.primariaclujnapoca.ro/proi…/2023/02/14/1.pdf

Leave A Comment

%d bloggers like this: