Semnătura electronică în relația cu statul. De când pot firmele să semneze electronic și care va fi procedura?

February 13, 2023
109 Views

Interacțiunea cu statul nu este lipsită, aproape niciodată, de obstacole mai mici sau mai mari, însă începând cu data de 4 iulie intră în vigoare marele pas înainte: instituţiile publice sunt obligate să accepte documentele eliberate de către persoanele juridice în format electronic.

Începând cu 4 iulie 2023, instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi persoanele juridice de drept privat cu statut de utilitate publică sau autorizate să presteze un serviciu public sunt obligate să accepte documentele eliberate de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, care au o semnătură electronică calificată sau avansată, în scopul furnizării serviciilor publice către beneficiar.

Semnătura electronică calificată este cel mai sigur tip de semnătură electronică, fiind singura care poate garanta implicit validitatea și autenticitatea documentelor.

Semnătura electronică calificată vs semnătura electronică avansată

Semnătură electronică calificată
Actul normativ care cuprinde măsura obligativității acceptării semnăturii electronice prevede ca ambele tipuri de semnături, atât cea calificată, cât și cea avansată vor fi acceptate. Însă, rămâne un lucru important de menționat: în cazul în care cineva contestă validitatea semnăturii, doar semnătura electronică calificată poate fi verificată ușor, fără expertiză tehnică. Cum? Cu ajutorul aplicației gratuite Adobe Acrobat Reader, datorită existenţei unui sistem centralizat implementat la nivelul UE.

Aplicația verifică automat validitatea semnăturii prin accesarea unei infrastructuri deja existente la nivelul tuturor țărilor membre, infrastructură în care sunt înglobate toate companiile care oferă servicii de semnătură calificată.

Cum se confirmă validitatea unei semnături calificate?

Cu un singur click pe semnătura calificată din documentul deschis în Adobe Acrobat Reader, validitatea semnăturii este confirmată cu ajutorul următoarelor date:

-Indicarea sursei informațiilor folosite pentru validitatea semnăturii.
-Marca de încredere a UE și identificarea semnăturii electronice ca fiind calificată
-Bifa verde și textul “Signed and all signatures are valid” (semnat și toate semnăturile sunt valide).

Doar semnătura electronică calificată garantează valoarea legală a documentelor semnate. Astfel, semnătura electronică calificată este singura semnătură care are implicit aceeași valoare juridică cu semnătura olografă.

Semnătură electronică avansată

…..

 

Leave A Comment

%d bloggers like this: