EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR DERULATE ÎN ANUL 2022 DE CENTRUL REGIONAL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG (CRPECA) CLUJ-NAPOCA

February 9, 2023
245 Views
  • 1367 activități de prevenire a consumului de droguri desfășurate, în anul 2022, de specialiștii CRPECA Cluj-Napoca
  • 2712 activități de asistență oferite de CRPECA Cluj-Napoca beneficiarilor referiți de structurile de aplicare a legii sau celor care s-au adresat centrelor CRPECA din proprie inițiativă

Joi, 2 februarie a.c., la sediul Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj-Napoca, a avut loc prezentarea Raportului de evaluare a activităţilordesfăşurate în anul 2022.

CRPECA Cluj-Napoca, din care fac parte Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Cluj, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Bistriță-Năsăud, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Maramureș şi Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Sălaj, are ca principală responsabilitate coordonarea implementării politicilor antidrog, la nivel local, pentru judeţele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureş și Sălaj.

Pe întreg parcursul anului 2022, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj-Napoca a realizat activităţi de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolar, familial şi în comunitate, cursuri de formare în domeniul drogurilor, precum şi activităţi specifice de asistenţă integrată a persoanelor consumatoare de droguri.

Astfel, CRPECA Cluj-Napoca a desfășurat, în anul 2022, 1343 activități de prevenire a consumului de droguri în școală, familie și comunitate și 24 activități punctuale de informare, educare și conștientizare cu privire la riscurile asociate consumului de substanțe psihoactive, de care au beneficiat 68.494 de persoane.

În cursul anului 2022, la nivelul CRPECA Cluj-Napoca au fost înregistrați 362 beneficiari – 243 beneficiari la nivelul județului Cluj, 51 beneficiari la nivelul județului Bistrița-Năsăud, 54 beneficiari la nivelul județului Maramureș și 14 beneficiari la nivelul județului Sălaj, cărora li s-au oferit servicii de informare,  management de caz, evaluare și consiliere psihologică/socială și consultații medicale. Dintre aceștia, 324 beneficiari au fost referiți de către structuri de aplicare a legii sau referiți de către alte instituții (DIICOT, penitenciare, centre de reținere și arestare preventivă, DGASPC, medici de familie), iar 38 s-au adresat centrelor CPECA din proprie inițiativă,.

În anul 2022, pe componenta de formare, informare și diseminare de informații, au fost susținute de către specialiștii CRPECA Cluj-Napoca 33 sesiuni de formare/instruire, având 770 beneficiari şi 122 sesiuni de informare, având 2140 de beneficiari: cadre didactice, personal DGASPC etc.

Principalele obiective şi priorităţi ale Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj-Napoca pentru perioada următoare privesc iniţierea de noi proiecte şi campanii, adaptarea răspunsului instituţional la noile tendinţe ale fenomenului drogurilor, promovarea şi dezvoltarea serviciilor de prevenire şi asistenţă, cooptarea societăţii civile în activitățile specifice.

Leave A Comment