Ședința extraordinară a Consiliului local Cluj Napoca din 27 decembrie 2022. ( video) . 47 puncte aflate pe ordinea de zi

December 29, 2022
444 Views

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la trimestrul IV al anului 2022. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale pentru energia termică livrată populației de către societatea Termoficare Napoca S.A. și a prețului local al energiei termice facturată populației. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 6

Privind aprobarea acordării unui ajutor în favoarea orașului Kiev, din Ucraina, constând în achiziționarea unui grup electrogen 330 KVA și a transportului acestuia, în contextul stării de conflict armat, finanțat din de rezervă bugetară, aflat la dispoziția Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 7

Privind revocarea dreptului de administrare a R.A.D.P. asupra imobilului compus din construcția Grup sanitar public cu nr. cadastral 344867-C1 și terenul aferent, situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul „Primăverii”, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca a construcției și demolarea acesteia. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 8

Privind corectarea erorii de înscriere a datelor de carte funciară și însușirea Documentației tehnice de actualizare a acestora, pentru terenul-curte situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 31-33. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 9

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, cu destinația de drum, identificat cu nr. cad. 343230, înscris în C.F. nr. 343230 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 10

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cad. 334605 înscris în C.F. nr. 334605 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 11

Privind prelungirea Contractului de asociere în participațiune nr. 3 din 6.01.1998, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale, încheiat cu S.C. FARMEC S.A. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 12

Privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124, înscris în C.F. nr. 309505 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 13

Privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 958/2019 (aprobarea tarifelor pentru transportul de persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 159/2022. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 14

Privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din Primăria municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 15

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2023, pentru terenul cu suprafața de 26.080 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. f.n., înscris în C.F. nr. 342960, proprietatea domnului Veresiu Ioan-Andrei, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 16

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2023, pentru terenul cu suprafața de 2.900 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cezar Bolliac nr. f.n., înscris în C.F. nr. 287182, proprietatea domnului Libal Jozsef-Andras, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 17

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2023, pentru terenul cu suprafața de 7.877 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bună Ziua nr. f.n., înscris în C.F. nr. 339571, proprietatea S.C. GAD REAL ESTATE S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 18

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai Janos nr. 1, înscrisă în C.F. nr. 257617-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 19

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1 și 2, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Creangă nr. 8, înscrisă în C.F. nr. 290818-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 20

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 26 (fostă str. Miko nr. 26), înscrisă în C.F. nr. 278226-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 21

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 21, înscrisă în C.F. nr. 258910-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 22

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 18-20, înscrisă în C.F. nr. 264386-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 23

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1 și 2, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 9, înscrisă în C.F. nr. 252776-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 24

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1 și 2, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 10, înscrisă în C.F. nr. 287245-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 25

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5A și 5B, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 20, înscrisă în C.F. nr. 261207-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 26

Privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1 și 2, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Profesor Gheorghe Marinescu nr. 40, înscrisă în C.F. nr. 254500-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 27

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1 (cota de 3/8), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. General Ion Dragalina nr. 73-75, înscrisă în C.F. nr. 253303-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 28

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Georges Clemenceau nr. 2, înscrisă în C.F. nr. 260110-C1, proprietatea domnului Galffy Atila, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 29

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1, 2 (cota de 1/2), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 11, înscrisă în C.F. nr. 257127-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 30

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1, cabinet stomatologic, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 55, înscrisă în C.F. nr. 250488-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 31

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 11, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 54, Bloc Corp A, înscrisă în C.F. nr. 255223-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 32

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 16 din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 19, înscrisă în C.F. nr. 262031-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 33

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Stefan Ludwig Roth nr. 23, înscrisă în C.F. nr. 260009-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 34

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 7, înscrisă în C.F. nr. 262153-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 35

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 48-52, înscrisă în C.F. nr. 344308, nr. cadastral 344308-C4, proprietatea Eparhiei Reformate din Ardeal, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 36

Rivind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 24, înscrisă în C.F. nr. 251349, nr. topo 5108/1/1, proprietatea Spot Capital S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 37

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Profesor Gheorghe Marinescu nr. 42, înscrisă în C.F. nr. 324576, nr. topo 12351/2-C1, proprietatea SDC IMOBILIARE S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 38

Privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe nr. 22 – Corp II, înscrisă în C.F. nr. 309985, nr. cadastral 309985-C1, proprietatea doamnei Schuller Maria Margareta Rodica, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 39

Privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 37, înscrisă în C.F. nr. 313208, nr. cadastral 313208-C1, proprietatea doamnelor Ileni Maria, Ileni Elena și Bodnar (fostă Ileni) Diana-Adela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 40

Privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Borza nr. 21-23, înscrisă în C.F. nr. 328704, nr. topo 1205-C1, proprietatea domnului Matei Mircea și a doamnei Matei Mihaela Simona, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 41

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2023, a Hotărârii nr. 826/2021 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 75, proprietatea Asociației Socio Culturală PRO IUVENTUTE, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 42

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2023, a Hotărârii nr. 923/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită) și a Hotărârii nr. 835/2021 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru apartamentele nr. 4A și 7, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Univesității nr. 8, proprietatea S.C. DEAL PROPRIETĂȚI S.R.L., a urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită) și încetarea majorării impozitului pe clădire pentru pozițiile nr. 4 și 8 din Anexa la Hotărârea nr. 923/2020. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 43

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2023, a Hotărârii nr. 692/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 24). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 44

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 236/2022 astfel cum a fost modificată prin încheierea FN din data de 29.08.2022 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 423/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 1101/117/2021. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 45

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1324/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 172/117/2018, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 4291/2018 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 46

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”, aprobați prin Hotărârea nr. 512/2022. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 47

Privind modificarea Hotărârii nr. 847/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 1019/2017, Hotărârea nr. 714/2021 și Hotărârea nr. 513/2022 de aprobare a asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului), cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2022. Proiect din inițiativa primarului.

Leave A Comment

%d bloggers like this: