ITM Cluj -controale tematice la transportatorii rutieri

November 17, 2022
117 Views

În perioada 07-11 noiembrie 2022,  ITM Cluj a desfasurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de control ce au vizat transportatorii rutieri.

În cadrul acestei campanii s-a urmărit cu precădere modul în care angajatorii respectă prevederile legale referitor la:

– munca prestată de către conducătorii auto în baza contractului individual de muncă cu normă întregă și/sau cu timp parțial;

– organizarea timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto;

– organizarea evidenței timpului de muncă și de odihnă a cobducătorilor auto în  conformitate cu prevederile legale speciale;

– repausul săptămânal și sărbătorile legale;

– munca suplimentară;

– munca de noapte;

– întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de fiecare conducător auto;

– acordarea concediului de odihnă;

– regulamentul intern/ contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate;

– acordarea drepturilor salariale, a indemnizatiei primită de conducătorii auto pe perioada delegării și/sau detașării în altă localitate în țară și/sau străinătate, precum și plata acestora pentru munca prestată.

Obiectivele acestei campanii:

 

Identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă .

Controlul privind respectarea timpului de muncă și de odihnă.

Determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului Muncii  si ale legilor speciale in domeniul transportului rutier privind timpul de munca si de odihna al conducatorilor auto.

Creșterea gradului de conștientizare a angajaților și angajatorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă .

Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii, care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier, a prevedrilor legale privind timpul de muncă și de odihnă;

Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Rezultatele  campaniei :

Au fost efectuate controale la un numar de 24 de transportatori din judetul Cluj, iar patru dintre aceștia au fost sanctionați contravențional cu amenzi în valoare totala de 7.500 lei. Amenzile au fost aplicate pentru:  încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, nerespectarea prevederilor legale referitoare la acordarea repausului saptămânal și pentru faptul că angajatorii nu au făcut dovada ținerii evidenței orelor de munca prestate de către fiecare salariat.

                               Inspector Şef,                                                                                                                           

                             Daniel Păcurariu  

Leave A Comment