MMPS : 44.444 copii se aflau in sistemul de protectie speciala, la finele lunii iunie 2022

October 24, 2022
100 Views

Un număr de 44.444 copii se aflau în sistemul de protecţie specială, la finele lunii iunie, din care 12.601 copii (28,36%) beneficiau de măsură de protecţie specială în servicii, şi anume 9.999 copii în servicii de tip rezidenţial publice şi 2.602 copii în cele private.

De asemenea, 31.843 copii (71,64%) beneficiau de măsură de protecţie specială în servicii de tip familial, din care 16.877 copii se aflau la asistenţi maternali,ƒ˜ 10.863 copii la rude până la gradul IV inclusiv şi 4.103 copii la alte familii sau persoane, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Începând cu 1 ianuarie 2005, serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale sunt principalele responsabile cu dezvoltarea acestora, ajungând la 30 iunie 2022 să ofere servicii pentru 40,05% din copiii beneficiari de astfel de servicii, pentru 31,95% oferind organismele private acreditate, iar 28% sunt beneficiari ai serviciilor de prevenire oferite de Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

La 30 iunie 2022, existau 12.601 servicii de tip rezidenţial publice şi 2.602 servicii de tip rezidenţial ale organismelor private acreditate. 

……

Leave A Comment