Ședința ordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca– 4 august 2022, ora 10.00. Iată ordinea de zi

August 1, 2022
338 Views

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 4 august 2022

 

 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Victor Bercea – personalitate de referință a vieții cultural-artistice și educative. Proiect din inițiativa primarului.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2022. Proiect din inițiativa primarului.

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 6.864.992 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., din care suma de 6.493.353 lei, aferentă trimestrului II al anului 2022 și suma de 371.639 lei, diferență aferentă trimestrului I al anului 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cocorilor (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Mirăslău (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Piața 1 Mai, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Dropiei, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Spitalului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Gheorghe Lazăr, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Partizanilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cojocnei, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Ion Ghica (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Iancu de Hunedoara (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren de sport, aferent Școlii Gimnaziale Traian Dârjan, situat în str. Traian Vuia nr. 76. Proiect din inițiativa primarului.

 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aiudului nr. 46. Proiect din inițiativa primarului.

 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte, având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6. Proiect din inițiativa primarului.

 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 47-49, la etaj, ap. 9, în favoarea doamnei Baratosi Carmen-Gizella. Proiect din inițiativa primarului.

 19. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 20, parter, ap. 4, în favoarea domnului Bercheșan Alexandru. Proiect din inițiativa primarului.

 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Bucovina în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 21. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 4, ap. 4, înscris în C.F. nr. 268491-C1-U2, trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare Direcției de Asistență Socială și Medicală. Proiect din inițiativa primarului.

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației și excluderii din baza materială de învățământ, precum și declararea de interes public local a unor apartamente din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15. Proiect din inițiativa primarului.

 23. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietarea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, cu destinația de drum, identificat cu nr. cad. 340200, înscris în C.F. nr. 340200 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 24. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, cu destinația de drum, identificat cu nr. cad. 342608, înscris în C.F. nr. 342608 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 25. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unei părți din terenul identificat prin nr. topo 9716/2, situat în municipiul Cluj-Napioca, str. Traian nr. 39, în vederea punerii în executare a unei hotărâri judecătorești. Proiect din inițiativa primarului.

 26. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca, a terenului identificat prin nr. topo 10682, 10676/1, situat în municipiul Cluj-Napioca, str. General Eremia Grigorescu nr. 17, în vederea punerii în executare a unei hotărâri judecătorești. Proiect din inițiativa primarului.

 27. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a terenului cu destinația de parcări din Baza sportivă La Terenuri, în suprafață de 824,03 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 339554, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor. Proiect din inițiativa primarului.

 28. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Școlii Gimnaziale Iuliu Hațieganu asupra unor spații din imobilul cu nr. cadastral 313981-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. II/2 și darea acestora în administrare, pe perioadă determinată, în favoarea Școlii Gimnaziale Ion Creangă. Proiect din inițiativa primarului.

 29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 428/2022 (darea în folosință gratuită, Fundației Prison Fellowship România, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29). Proiect din inițiativa primarului.

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil (laboratoare de cercetare în inteligență artificială), 2S+P+4E+R, str. Observatorului nr. 2; beneficiară: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. restructurare platformă industrială, str. Fabricii nr. 145A-str. Sobarilor; beneficiare: S.C. SPUT S.A. și S.C. SARES S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană – Dezvoltare ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Septimiu Mureșanu – latura nordică; beneficiare: S.C. MD CONSTRUCT S.R.L. și S.C. DALTON SERVICII S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, str. Vânătorului Nord; beneficiare: Bearz Diana și S.C. STUDIUM GREEN S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – dezvoltare zonă rezidențială, str. Lombului-str. Gheorghe Sion; beneficiari: Andreicuț Ioan Nicolae, Andreicuț Lucia, Roșca Andreea Tatiana, Roșca Daniel Ionel, Ari Dent S.R.L., Zirbo Ecaterina, Zirbo Viorel, Utiu Zorica Atina, IT Rent Imobiliare S.R.L., Vaida Vladimir, Vaida Cornelia, Vaida Alin, Vaida Alexandrina, Sigarteu Ciprian Remus, Sigarteu Alina, S.C. Baratech Service S.R.L., Rus Andrei Bogdan, Rus Ionela Ancuța, Stoica Horia-Sorin, Stoica Anamaria-Raluca, Bagameri Elisabeta, Rusz Susana, Bagameri Lilla, Bagameri Noemi, Mocan Olivia, Mocan Mariana, Mocan Marcel Dănuț, Dreve Ioan Mircea, Habbit Art, Both Gabriel, Both Ramona Ioana, Sabău Vasile, Sabău Elena, Turei Ioan, Turei Lenuța, Cionca Cornel și Cionca Viorica. Proiect din inițiativa primarului.

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare – str. Borhanciului – latura vestică; beneficiară: S.C. EXIMIUS DGA CONSTRCT S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, str. Breaza-str. Colonia Breaza – etapa I; beneficiari: Cordoș Mihaela Adela, Simon Ammer Helga, Simon Csongor, Toroczkai Iosif, Toroczkai Etelka-Magdolna, Wagner Michael, Wagner Adriana-Georgiana, Mărginean Mircea și Mărginean Maria-Iuliana. Proiect din inițiativa primarului.

 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. dezvoltare ansamblu mixt și funcțiuni complementare locuirii, str. Cosașilor nr. 47-49; beneficiară: S.D.C. IMOBILIARE S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Instituire subzonă de instituții și servicii publice și de interes public, în zonă de locuințe cu regim redus de înălțime, str. Busuiocului nr. 58; beneficiară: Centrul de Mediu și Sănătate S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 39. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2023, a Hotărârii nr. 919/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Petru Maior nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 40. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2023, a Hotărârii nr. 816/2021 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1 și 2, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 14, proprietatea domnului Balazs Ladislau și a doamnei Balazs Aranka-Melinda, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

 41. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A., din data de 10.08.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2022, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din municipiul Cluj-Napoca pentru perioada 2022-2030. Proiect din inițiativa primarului.

 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și a modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului. Proiect din inițiativa primarului.

 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii anuale maximale a activităților serviciului de iluminat public din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Rubinului din Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Perlei din Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului trimestrial aferent perioadei 1.01-31.03.2022 cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 281/2020. Proiect din inițiativa primarului.

 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare și a remunerației variabile a membrilor Consiliului de administrație. Proiect din inițiativa primarului.

 50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei, de la bugetul local, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu ACS Extrem Rivulus, a unei etape de Cupă Mondială de Skateboard pentru Tineret din cadrul World Rookie Tour, septembrie 2022. Proiect din inițiativa primarului.

 51. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 973/2018, nr. 1017/2018, nr. 280/2020 și nr. 947/2020. Proiect din inițiativa primarului.

 52. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca – Sectorul II), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 632/2019, nr. 992/2019, nr. 640/2020, nr. 164/2021 și nr. 162/2022. Proiect din inițiativa primarului.

 53. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, sector I, prestată de operatorul S.C. Supercom S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 54. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 393/2019 (aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 991/2019, nr. 640/2020 și nr. 458/2022, precum și modificarea și completarea art. V la Hotărârea nr. 640/2020, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 647/2021. Proiect din inițiativa primarului.

 55. Raport privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2022.

 56. Informare privind raportul Directorilor și al Consiliului de administrație al Societății Termoficare Napoca S.A.

 57. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Milovan Adina Mariana ș.a., înregistrată sub nr. 578.776/43 din 16.06.2022.

 58. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Chifor Laura Dorina și Chifor Gavril, înregistrată sub nr. 626.449 din 12.07.2022.

 59. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Ticon S.R.L., înregistrată sub nr. 523.053/3 din 19.05.2022.

 60. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Marc Ioan Lucian și Marc Monica Emese, înregistrată sub nr. 539.083/1 din 24.05.2022.

 61. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Truță Roxana, înregistrată sub nr. 539.100/1 din 24.05.2022.

 62. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Popa Ioan și Popa Corina-Gabriela, înregistrată sub nr. 539.105/1 din 24.05.2022.

 63. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Gîrboan Sergiu, înregistrată sub nr. 540.437/1 din 25.05.2022.

 64. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Căpușan Camelia, înregistrată sub nr. 608.590 din 1.07.2022.

 65. Informare privind Plângerile prealabile formulate de Prelipceanu Iarina Ioana, Prelipceanu Dana, Cornel Avram, Hădărean Anani, Gruia Monica Cornelia și Marin și Papiu Sonia, în calitate de reprezentantă a locatarilor de pe str. Nicolae Iorga, înregistrate sub nr. 503.430, 516.924, 511.760, 538.998.

 66. Informare privind plângerea prealabilă depusă de numita S.C. EURONIC IMPEX S.R.L., împotrva Hotărârii nr. 477/2022 privind încetarea la termen a Contractului de asociere în participațiune nr. 48 din data de 17.05.2002, astfel cum acesta a fost modificat prin act adițional.

 67. Proiect de hotărâre privind însușirea STUDIULUI DE FEZABILITATE (documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici) pentru obiectivul de investiții Drum TRANSREGIO FELEAC TR35-Etapa I Centura Metropolitană TR35 și Drumuri de legătură. Proiect din inițiativa primarului.

 68. Diverse.

Leave A Comment

%d bloggers like this: