INS : Reteaua de distributie a apei potabile a crescut in 2021 cu 2,6%, iar cea de distributie a gazelor naturale cu 4,3%

July 21, 2022
210 Views

Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile a fost, anul trecut, de 90.352,4 km, cu 2,6% mai mare faţă de 2020, iar cea a reţelei de distribuţie a gazelor naturale s-a situat la 45.444,9 km, în creştere cu 4,3%, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Comparativ cu anul 2020, lungimea simplă a conductelor de canalizare în 2021 a fost de 43.964,1 km, pe plus cu 4,3%.

Datele INS arată că, la 31.XII.2021, lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era de 90.352,4 km, cu 2.287,3 km mai mare pe total ţară, faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului 2020. Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor la nivel de total ţară a fost la sfârşitul anului trecut de 797,885 milioane de metri cubi, cu 7,905 milioane de metri cubi mai mult faţă de 2020. Din această cantitate, apa potabilă distribuită pentru uz casnic a fost de 606,096 milioane de metri cubi, reprezentând 76,0% din total.

Proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre în totalul distribuit a fost de 94,7%, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem “pauşal”.

În anul 2021, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile economice şi sociale s-a desfăşurat în 314 municipii şi oraşe şi în 1.136 de comune. Lungimea totală a reţelei de canalizare la sfârşitul anului 2021 a fost de 43.964,1 km, din care 26.895,9 km în municipii şi oraşe.

Comparativ cu anul precedent, în anul 2021, lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu 1.795,8 km (respectiv cu 331,6 km în mediul urban şi cu 1464,2 km în mediul rural).

În ceea ce priveşte distribuţia gazelor naturale, la finele anului 2021, lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor naturale era de 45.444,9 km, din care 24.794,6 km în municipii şi oraşe.

În cursul anului 2021, s-au distribuit gaze naturale în 969 de localităţi, din care 248 în municipii şi oraşe. Comparativ cu anul precedent, în 2021, lungimea conductelor de distribuţie a gazelor naturale s-a extins cu 1.881,5 km.

Volumul gazelor naturale distribuite la sfârşitul anului 2021 a fost de 9,58 miliarde de metri cubi, cu 841,4 milioane de metri cubi mai mult faţă de anul precedent. Din totalul volumului gazelor naturale distribuite în anul 2021, au fost destinate consumului casnic 3,763 miliarde de metri cubi, reprezentând 39,3% faţă de volumul total al gazelor naturale distribuite.

Din volumul total al gazelor distribuite, 87,3% au fost distribuite în mediul urban.

Energia termică distribuită în anul 2021 a fost de 7,311 milioane Gcal (cu 83.694 Gcal mai mult faţă de anul 2020), din care pentru populaţie 6,015 milioane Gcal (cu 19.174 Gcal mai puţin faţă de anul 2020).

Energia termică a fost distribuită în 69 de localităţi din România.

La sfârşitul anului 2021, suprafaţa intravilană înregistra 474.849 ha, cu 2.518 ha mai mult faţă de anul 2020.

În aria municipiilor şi oraşelor, suprafaţa spaţiilor verzi sub formă de parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, terenuri ale bazelor şi amenajărilor sportive era la sfârşitul anului 2021 de 31.319 ha.

“Serviciile de utilităţi publice de interes local constau în totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate, prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general ale colectivităţilor locale cu privire la: alimentarea cu apă; canalizarea şi epurarea apelor uzate; distribuţia şi furnizarea de energie termică; salubrizarea localităţilor; administrarea domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale”, precizează INS. AGERPRES

Leave A Comment

%d bloggers like this: