INS : Femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente la 1 ianuarie 2021

March 9, 2022
178 Views

Femeile reprezentau 51,1% din totalul populaţiei rezidente la 1 ianuarie 2021, respectiv 9,814 milioane de persoane, informează luni Institutul Naţional de Statistică.

Conform INS, la data menţionată erau 19,2 milioane de persoane care aveau reşedinţa obişnuită pe teritoriul României.

În mediul urban, ponderea femeilor este mai pronunţată decât în cel rural. Astfel, peste 5,4 milioane de femei locuiesc la oraş, reprezentând 52,5% din totalul populaţiei, în mediul rural ponderea populaţiei feminine fiind de 49,6%.

Totodată, populaţia feminină este mai “îmbătrânită” decât cea masculină cu 3,3 ani. Astfel, vârsta medie naţională este de 42,3 ani, vârsta medie feminină este 43,9 ani, iar vârsta medie masculină este 40,6 ani.

“Populaţia feminină are o pondere mai mare decât populaţia masculină în aproape toate judeţele, excepţie făcând judeţul Vaslui. Cele mai mari ponderi ale femeilor vârstnice (de 65 ani şi peste) în populaţia feminină a judeţelor au fost înregistrate în judeţele Teleorman, Vâlcea şi Brăila, iar cele mai scăzute în Iaşi şi Ilfov”, notează INS.

Potrivit sursei citate, cele mai multe femei vârstnice trăiesc în mediul rural (50,8% din totalul femeilor de 65 ani şi peste).

Contingentul feminin fertil, format din femeile cu vârsta cuprinsă între 15 şi 49 ani, număra 4,196 milioane de persoane, potenţialele mame reprezentând, astfel, 42,8% din totalul populaţiei feminine rezidente în România la 1 ianuarie 2021.

Fertilitatea feminină la nivel de ţară a fost de 46,7 copii născuţi-vii la 1000 de femei de vârstă fertilă (15-49 ani).

În anul 2020 numărul de născuţi-vii (cu reşedinţa obişnuită în România) a fost de 198.302 copii, rezultând o rată a natalităţii de 10,3 născuţi-vii la 1.000 de locuitori.

Conform INS, România se situează printre ţările cu o rată a natalităţii mai ridicată decât media europeană, dacă avem în vedere că rata natalităţii în UE-27 a fost în anul 2020 de 9,1 născuţi-vii la 1000 de locuitori.

Tendinţa din anii anteriori s-a păstrat şi în 2020, născându-se mai mulţi băieţi decât fete, cu un raport de masculinitate de 107 băieţi la 100 fete.

În anul 2020, rata de natalitate din mediul rural a fost inferioară celei din mediul urban continuând tendinţa înregistrată în ultimii ani.

Totodată, în anul 2020 vârsta medie a mamei la naştere (28,9 ani) şi la prima naştere (27,8 ani) a fost în uşoară creştere faţă de anul precedent (28,8 ani şi respectiv 27,6 ani), menţinându-se tendinţa de amânare a naşterii.

…..

Din analiza structurii populaţiei feminine ocupate pe grupe de ocupaţii reiese că: 2,3% au fost cuprinse în grupa membrilor corpului legislativ ai executivului, a înalţilor conducători ai administraţiei publice, conducătorilor şi funcţionarilor superiori, iar 24% au lucrat ca specialişti în diverse domenii de activitate.

Totodată, 8% erau tehnicieni sau alţi specialişti în domeniul tehnic, 7,6% au avut statutul de funcţionari administrativi, 27% au fost angajate ca lucrători în domeniul serviciilor, 7,1% şi-au desfăşurat activitatea ca lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit, 8,8% au lucrat în grupa muncitorilor calificaţi şi asimilaţi, iar 15,2% au fost cuprinse în alte categorii de ocupaţii.

În privinţa gradului de instruire, din totalul persoanelor ocupate de sex feminin, 28,6% erau absolvente ale învăţământului superior, 5,8% ale învăţământului postliceal şi de maiştri, 44,9% au absolvit liceul, iar 11,1% şcoli profesionale şi de ucenici.

…..

Leave A Comment

%d bloggers like this: