Marți, 18 ianuarie 2022, ora 14.00 – Ședinţa ordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca . Iata ordinea de zi

January 14, 2022
483 Views
Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 18 ianuarie 2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), pentru perioada 2021-2030. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), pentru perioada 2021-2030. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind aprobarea Strategiei de transformare digitală a municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca și U.A.T. Comuna Florești, pentru realizarea în parteneriat a procedurilor de achiziție publice necesare pentru implementarea obiectivului de investiție „Tren metropolitan Gilău-Florești-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind accesul și circulația taxiurilor pe benzile dedicate mijloacelor de transport în comun de pe raza Municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 6

Privind propunerea de alocare, de la bugetul local, a sumei de 120.000 lei către Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare (SMURD), constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 7

Privind încheierea unui act adițional la contractul de administrare a parcului industrial Cluj Innovation Park, aprobat prin Hotărârea nr. 516/2018. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 8

Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2022-2023. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 9

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 887/2020 (aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții Modernizare Calea Moților-Calea Mănăștur-strada Uzinei Electrice-strada Oțetului-strada Mărginașă). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 10

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum (tronson 1 și tronson 2) ce se desprinde din str. Calea Baciului și însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 11

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada aleea Padin (tronson 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 12

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Agronomilor (tronson 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 13

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Batozei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 14

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului aleea Micuș din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 15

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului aleea Rucăr, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 16

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Agricultorilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 17

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Ciobanului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 18

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Răvașului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 19

Privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Patriciu Barbu (tronson 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 20

Privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Maramureșului nr. 189. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 21

Privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 de mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea punerii în executare a unei hotărâri judecătorești. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 22

Privind aprobarea schimbării destinației imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Zorilor nr. 36, ap. 1 și ap. 2 și excluderii acestora din baza materială de învățământ. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 23

Privind completarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației: „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 24

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1218/2021, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 883/2021 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 3963/117/2020. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 25

Privind aprobarea P.U.D. – construire locuință unifamilială D+P, str. Fânațelor nr. 13D-17A; beneficiari: Kiss Alpar-Laszlo și Kiss Mariana-Ileana. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 26

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+2E+R, str. Moldovei nr. 2 (fostă str. Zefirului); beneficiar: But Gheorghe-Tiberiu. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 27

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere corp C2 în vederea realizării unui imobil cu funcțiuni de sănătate și asistență socială, S+P+3E, str. Zambilei nr. 5-7; beneficiară: Eparhia Reformată din Ardeal. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 28

Privind aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe unifamiliale, str. Becaș nr. 16; beneficiar: Băete Corneliu-Florin. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 29

Privind aprobarea P.U.Z. – Corectare limită U.T.R. între U.T.R. ULiu și Liu, str. Voievodul Gelu nr. 1; beneficiari: Balea Simina-Iulia și Balea Adrian. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 30

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 653/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 720/2021 (aprobarea prețurilor și tarifelor locale pentru energia termică livrată populației de către societatea Termoficare Napoca S.A. și a prețului local al energiei termice facturată populației). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 31

Privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 32

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2022, a Hotărârii nr. 908/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3 și 4, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu nr. 5, proprietatea dlui Rus Avram și a dnei Rus Melania, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 33

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2022, a Hotărârii nr. 675/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1 și 2 din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 45, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 34

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2022, a Hotărârii nr. 907/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 35

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2022, a Hotărârii nr. 670/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 1). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 36

Privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 37

Raport privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2021.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 38

Informare privind Plângerea preabilă formulată de Fărcaș Gabriel, înregistrată sub nr. 688.898 din 10.12.2021.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 39

Informare privind Plângerea preabilă formulată de Kaufland România Societate în comandită, reprezentată convențional prin Mușat & Asociații S.p.a.r.l., înregistrată sub nr. 712411 din 28.12.2021 și sub nr. 716850 din 23.12.2021.

Leave A Comment

%d bloggers like this: