Să vorbim despre… Proiectul CHARMS. Invitată prof.dr. Hilda Iacob, director la Colegiul de Muzica Sigismund Toduță

Să vorbim despre… Proiectul CHARMS.

Invitată prof.dr. Hilda Iacob, director la Colegiul de Muzica Sigismund Toduță

Realizatoare Pokola Eleonora

video emisiunea

Leave A Comment

%d bloggers like this: