ITM Cluj-controale privind respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfășoară activități ca servicii externe de prevenire și protecție.

December 18, 2021
126 Views

În perioada 13-15 decembrie 2021 ITM Cluj a desfășurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel național, acțiuni de verificare a modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfășoară activități ca servicii externe de prevenire și protecție.

Motivarea campaniei:

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii sa impus intensificarea acțiunilor de control privind verificarea respectării prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă.

Cele mai frecvente încălcări ale reglementărilor care vizează relațiile de muncă se referă la :

A. nerespectarea dispozițiilor privind durata maximă a timpului de muncă, necompensarea orelor suplimentare cu timp liber legal sau neacordarea sporului stabilit la salariu, în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă;

b. neacordarea de liber în zilele de sărbătoare legală și neacordarea repausului săptămânal;

c. nerespectarea dispozițiilor legaleprivind munca de noapte;

d. încălcarea interdicției de a efectua ore suplimentare în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial;

e. neevidențierea reală în documentele de evidență a timpului de muncă efectiv a numărului de ore lucrate de către salariați;

f. nerespectarea obligației privind repartizarea programului de lucru în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial;

g. nerespectarea dispozițiilor legale privind registrul general de evidență a salariaților.

Obiective campaniei:

Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale ce reglementează relațiile de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie;

Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea angajatorilor a prevederilor legale menționate;

Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale în cauză;

Creșterea gradului de conștientizare a angajaților și a lucrătorilor în ceea ce trebuie să respecte prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă.

Rezultatele campaniei :

Menționăm că în această campanie s-au efectuat controale la 20 de angajatori din judetul Cluj, la care să se constate că se respectă prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă, prin urmare nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

Leave A Comment

%d bloggers like this: