Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj aduce în atenţia angajatorilor obligaţiile ce le revin  în perioadele de caniculă în vederea  asigurării condiţiilor de microclimat la locul de muncă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj aduce în atenţia angajatorilor obligaţiile ce le revin  în perioadele de caniculă în vederea  asigurării condiţiilor de microclimat la locul de muncă.

Ce sunt temperaturile ridicate extreme?

În sensul prevederilor  ordonanţei de urgenţa nr.99/2000, prin temperaturi ridicate extreme se înţeleg temperaturile exterioare ale aerului, care depasesc +37°C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel.

Vă reamintim că:

În perioadele cu temperaturi ridicate extreme angajatorii trebuie sa asigure următoarele măsuri minimale pentru ameliorarea condiţiilor de muncă şi menţinerea stării de sănătate a angajaţilor:

·   reducerea intensitatii si ritmului activitatilor fizice;

 • asigurarea ventilatiei la locurile de munca;
 • alternarea efortului dinamic cu cel static;
 • alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer;
 • asigurarea apei minerale adecvate , cate 2-4 litri/persoană/schimb;
 • asigurarea echipamentului individual de protecţie;
 • asigurarea de duşuri.

 

Măsuri  impuse  de  lege

În situaţia în care temperaturile ridicate extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin doua zile consecutiv, şi măsurile minimale nu pot fi aplicate, se vor lua şi următoarele măsuri:

 1. a) reducerea duratei zilei de lucru;
 2. b) eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru :pâna la ora 11.00 şi după ora 17.00 ;
 3. c) întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

 

De asemenea, conform aceleaşi Ordonanţe de Urgenţă 99/2000, art.8, trebuie luate măsuri şi pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme  :

 1. a) asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru munca la temperaturi ridicate;
 2. b) asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;
 3. c) trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de munca sau reducerea programului de munca pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

 

ITM Cluj a demarat controale  pentru a verifica  dacă angajatorii respectă prevederile OG 99/2000, venind cu recomandarea ca aceștia  să îşi organizeze activitatea economică astfel încat să fie evitate perioadele de temperaturi ridicate extreme, fără a pierde din vedere faptul că , în cazul nerespectării legii, angajatorii sunt pasibili de amenzi  de la 1500 lei la 2500 lei.

 

 

 

Daniel-Octavian Păcurariu

Inspector Şef

Leave A Comment