ITM Cluj a efectuat controale  la un număr de 54 de centre de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale; alte activități de asistență socială, cu și fără cazare din judeţul Cluj.

În perioada 01-18.08.2023  ITM Cluj a desfăşurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de control pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, de către angajatorii care desfășoră următorele activități:

activități ale centrelor de îngrijire medicală ; activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale; alte activități de asistență socială, cu și fără cazare.

Motivarea campaniei

S-a considerat oportună declanșarea unor acțiuni de control la angajatorii, care desfășoră activitate în domeniile mai sus menționate, domenii care nu au fost considerate cu risc major, din perspectiva competențelor Inspecției Muncii, dar în care se pot produce evenimente cu consecințe deosebite.

Obiectivele campaniei:

 

Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale, care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă  și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării, de către angajatorii care desfășoară activități în domeniile controlate,  a dispozițiilor  legale în materie.

Creșterea gradului de conștientizare a angajaților și angajatorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă în desfășurarea activităților  sus amintite.

Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

Rezultatele campaniei

Cu ocazia acestei campanii ITM Cluj a efectuat controale  la un număr de 54 de centre din judeţul Cluj.

Au fost aplicate  un număr de 33 de avertismente pentru neconformitățile constate și un număr de 2 amenzi, în cuantum de 12.000 lei. Amenzile s-au aplicat pentru instruire necorespunzătoare în domeniul securității și sănătății în muncă și lipsa identificării și evaluării riscurilor biologice. Alte deficiențe frecvent constatate au fost: lipsa trusei de prim ajutor și lipsa autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

Leave A Comment

%d bloggers like this: