Muzeul de Artă Cluj, joi 21 iulie 2022, ora 18:00 : “RetroPerspectiva” , Adrian Grecu

July 21, 2022
312 Views

“Expoziția RetroPerspectiva. Un manifest digital aduce laolaltă câteva dintre cele mai importante repere ale producției artistice ale lui Adrian Grecu, unul dintre cei mai relevanți artiști activi în sfera noilor tehnologii din România. Adrian Grecu este un veteran al utilizării mediilor digitale și al potențialului expresiv și conceptual al acestora. Dacă arta sa se plasează în zona fluidă și intangibilă a codurilor binare, cont(r)actul său cu lumea imediată, sau mai exact cu materialitatea acesteia nu a fost însă rupt niciodată. Ceva din formația de ceramist a artistului e încă identificabilă în preocuparea lui lucidă pentru formă, în grija sa pentru textură rezolvată aproape întotdeauna la limita tangibilului, dar și în ceea ce privește căutarea detaliului și a rolului său plastic și, uneori, în păstrarea prezenței obiectuale în lucrările sale.

Adrian Grecu a început să caute efectele vizuale ale alăturării obiectelor reale cu cele modelate digital în 3D încă de la finele anilor `90. Chiar dacă de atunci tehnologia a evoluat enorm, iar capacitățile acesteia s-au diversificat foarte mult, identificăm la Adrian Grecu o constantă care străbate toți acești ani: acuratețea vizuală dublată de valențele multiple în ordine conceptuală și simbolică asociate lucrărilor sale, artistul reușind să demonstreze că e un excelent mânuitor al formei și semnificațiilor, indiferent de mediul de expresie artistică.

Proiectul RetroPerspectiva nu este doar un exercițiu recuperator – deși dimensiunea retrospectivă rămâne evidentă, fiind atât de necesară în cazul unui artist matur, cu o activitate vastă – ci se vrea și reușește să fie și un manifest al modului nostru de raportare la lumea actuală. E un discurs referitor la utopii și distopii încă prezente în mentalul colectiv, este un comentariu asupra ideii de putere, atât cea a puterii politice și a abuzurilor sale, cât și a practicilor și instrumentelor artistice de ultimă oră, mai exact al puterii lor de vizualizare și conceptualizare, sugerată de steagul fluturat provocator în genericul expoziției și care poartă mândru simbolul „Power” specific instrumentarului electronic.

Și, ca orice manifest, această expoziție are valoare programatică: incluzând firesc lucrări digitale anterioare, în format bidimensional, de factură grafică sau picturală, artistul speculează fertil în lucrările recente întâlnirea directă, în mișcare, dintre digital și real facilitată de utilizarea aplicațiilor de Realitate Augmentată. O modalitate de vizualizare tehnologică ce se dovedește a avea nu doar un tâlc conceptual special, dar și beneficii în ordinea vizualului, căci vizează problematizarea imaginii și a reprezentării și instigă la întâlniri inedite și spectaculoase cu realitatea însăși în parametrii propuși de cele mai novatoare și mai sofisticate medii digitale.

RetroPerspectiva. Un manifest digital este o expoziție care se constituie ca un adevărat manifest al epocii în care trăim și al experienței noastre (mereu) extinse a acestei lumi, una care stă tot mai mult sub semnul digitalului.” [Horea Avram]

Sursa : facebook.com

Leave A Comment