Ședința ordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca – miercuri, 21 aprilie 2021, ora 14.00 . Iata ordinea de zi

Ședința ordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca – miercuri, 21 aprilie 2021, ora 14.00 . Iata ordinea de zi
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 6.05.2021, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 7.05.2021, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 ale societății Sala Polivalentă S.A., aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Sala Polivalentă S.A., precum și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.04.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 28.04.2021, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 6

Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 ale societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 11.05.2021, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 18.05.2021, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 7

Privind modificarea Hotărârii nr. 87/2021 (aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 8

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Traian Vuia, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 9

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului aleea Detunata, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 10

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Sahia, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 11

Privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilelor strada Puieților și strada Războieni, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 12

Privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilelor strada Nicolae Românul, Piața Karl Liebknecht, Postăvarul, Iris, Gheorghe Asachi și Spiru Haret, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 13

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aiudului nr. 46. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 14

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Busuiocului nr. 24A-Parcela 1. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 15

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Busuiocului nr. 24A-Parcela 2. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 16

Privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în strada Avram Iancu nr. 33, Colegiul Național Gheorghe Șincai din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 17

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada George Bernard Shaw, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 18

Privind declararea ca bunuri de interes public local a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 11, ap. 1, 2 și 3 și trecerea acestora în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 19

Privind declararea ca bun de interes public local a imobilului cu nr. cadastral 309889-C2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 238 și darea acestuia în administrare, în favoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 20

Privind prelungirea termenului de locațiune a contractelor de închiriere având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 21

Privind revocarea dreptului de administrare a R.A.D.P. asupra imobilului cu nr. cadastral 335423-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Ștefan cel Mare, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca a imobilului și demolarea. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 22

Privind desemnarea reprezentanților consiliului local în Comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractelor de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică și a chioșcurilor multifuncționale situate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 23

Privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 867/2018 (aprobarea de punere la dispoziția proiectului „Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, ale căror imobile-terenuri pentru construirea/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia, proiect ce va fi implementat de către Compania de Apă Someș S.A.). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 24

Privind modificarea Hotărârii nr. 271/2020 (închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Bulevardul Eroilor). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 25

Privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe str. Emile Zola și str. Sextil Pușcariu. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 26

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P, amenajări exterioare, str. Colonia Sopor nr. 11F prov.; beneficiar: Boca Claudiu Călin. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 27

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt P+2E+R, str. Bistriței nr. 36.; beneficiari: Huluban Daniel-Gheorghe și Huluban Bianca-Maria. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 28

Privind aprobarea P.U.D. – Amplasare bust Prof. Ioan Rotaru, str. Taberei nr. 3; beneficiar: Colegiul de Servicii în Turism „Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 29

Privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare și construire locuințe unifamiliale, str. Pomet – latura vestică; beneficiari: Gocan Eugenia, S.C. ASSA STEEL STRUCTURES S.R.L. și Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 30

Privind modificarea parțială a Documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1423/2020 a Curții de Pael Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 700/117/2020. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 31

Privind darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a bunurilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza III”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 32

Privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea locurilor de parcare aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor situate în parkingul Hasdeu. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 33

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Wolfgang Amadeus Mozart din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 34

Privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii –tronson Parcul Rozelor – din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 35

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 29.04.2021, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 5.05.2021, ora 11 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 36

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 27.04.2021, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 28.04.2021, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 37

Privind modificarea și completarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 415/2008 (Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 564/2018. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 38

Privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca – Sectorul II), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 632/2019, Hotărârea nr. 992/2019 și Hotărârea nr. 640/2020. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 39

Privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, aprobat prin Hotărârea nr. 1124/2018. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 40

Privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru anul 2021. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 41

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajarea ansamblului urban Cetățuia din Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 42

Privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale, serviciu public de interes local, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 43

Privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Direcției Generale Poliția locală a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2021. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 44

Privind alocarea sumei de 74.400 de lei de la bugetul pe anul 2021 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării pachetelor cu produse alimentare și acordarea cu ocazia sărbătorilor de Paște șă Crăciun. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 45

Privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 46

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Logistic Imobil S.R.L., înregistrată sub nr. 219373/3 din 31.03.2021.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 47

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Mitre Viorel și Mitre Ioana, înregistrată sub nr. 152401/1 din 3.03.2021.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 48

Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 98051/3/15.02.2021, formulată de către Bențe Alexandru și Bențe Melinda Gizella, reprezentați de S.C.A. Revnic, Cristian și Asociații, prin avocat Camelia Cristian, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca nr. 1, ap. 7, județul Cluj.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 49

Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 914/22.12.2020 privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Nicoale Bălcescu nr. 3, ap. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 50

Privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Primăriei municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 51

Privind declararea ca bunuri de uz public local și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a opt stații de încărcare pentru autovehicule electrice și hibride amplasate pe str. Tipografiei (tronsoanele 1 și 3) și a 23 de stații de încărcare pentru biciclete și trotinete situate pe str. Regele Ferdinand, Sextil Pușcariu, Emile Zola și Zona Scuar CEC din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Leave A Comment

%d bloggers like this: