š—¦š˜š—®š—±š—¶š˜‚š—¹ š—¹š—¶š—°š—¶š˜š—®š˜š—¶š—²š—¶ š—½š—²š—»š˜š—暝˜‚ š—°š—¼š—¹š—²š—°š˜š—®š—暝—²š—® š˜€š—¶ š˜š—暝—®š—»š˜€š—½š—¼š—暝˜š˜‚š—¹ š—±š—²š˜€š—²š˜‚š—暝—¶š—¹š—¼š—æ, š—®š—»š—®š—¹š—¶š˜‡š—®š˜ š—¶š—» š˜€š—²š—±š—¶š—»š˜š—® š—”.š——.š—œ. š—˜š—°š—¼-š— š—²š˜š—暝—¼š—½š—¼š—¹š—¶š˜š—®š—»

Marți, 9 februarie a.c., Consiliul Județean Cluj a găzduit Ć®n sistem de teleconferință ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Eco-Metropolitan Cluj.
Pe ordinea de zi a Ć®ntĆ¢lnirii conduse de președintele A.D.I. și vicepreședinte al forului administrativ județean, domnul Marius MĆ®nzat, s-a aflat prezentarea stadiului ultimei licitații publice demarate Ć®n vederea colectării și transportului deșeurilor municipale din județul Cluj, respectiv din localitățile aferente Lotului 1 ā€“ zona Cluj-Napoca și zona Huedin.
Astfel, Ć®n ceea ce privește licitația pentru operarea deșeurilor din municipiul Cluj-Napoca, orașul Huedin și cele 43 de comune aparținătoare, pĆ¢nă Ć®n prezent a fost finalizată faza 1, respectiv cea de verificare a garanțiilor, a condițiilor de formă și a eligibilității ofertelor. Ǝn faza a 2-a, aflată Ć®n plină derulare, are loc evaluarea din punct de vedere tehnic și, ulterior, financiar, a ofertelor depuse. După finalizarea Ć®ntregii proceduri, Consiliul Județean Cluj, prin A.D.I., va proceda la Ć®ncheierea contractului de servicii cu operatorul declarat cĆ¢Č™tigător.
š— š—®š—暝—¶š˜‚š˜€ š— š—¶Ģ‚š—»š˜‡š—®š˜, š˜ƒš—¶š—°š—²š—½š—暝—²š˜€š—²š—±š—¶š—»š˜š—²š—¹š—² š—–š—¼š—»š˜€š—¶š—¹š—¶š˜‚š—¹š˜‚š—¶ š—š˜‚š—±š—²š˜š—²š—®š—» š—–š—¹š˜‚š—· š˜€Ģ¦š—¶ š—½š—暝—²š˜€š—²š—±š—¶š—»š˜š—²š—¹š—² š—”.š——.š—œ.: ā€žš¶š‘’š‘’š‘Ž š‘š‘’ š‘›š‘’ š‘‘š‘œš‘Ÿš‘–š‘š š‘’š‘ š‘”š‘’ š‘ š‘Ž š‘“š‘–š‘›š‘Žš‘™š‘–š‘§š‘Žš‘š š‘–š‘› š‘š‘¢š‘›š‘’ š‘š‘œš‘›š‘‘š‘–š‘”š‘–š‘– š‘ š‘– š‘™š‘–š‘š‘–š‘”š‘Žš‘”š‘–š‘Ž š‘š‘’š‘›š‘”š‘Ÿš‘¢ š‘™š‘œš‘”š‘¢š‘™ š¼, š‘Žš‘ š‘”š‘“š‘’š‘™ š‘–š‘›š‘š‘Žš‘” š‘ š‘–š‘ š‘”š‘’š‘šš‘¢š‘™ š‘‘š‘’ š‘š‘œš‘™š‘’š‘š‘”š‘Žš‘Ÿš‘’ š‘ š‘– š‘”š‘Ÿš‘Žš‘›š‘ š‘š‘œš‘Ÿš‘” š‘Žš‘™ š‘‘š‘’š‘ š‘’š‘¢š‘Ÿš‘–š‘™š‘œš‘Ÿ š‘ š‘Ž š‘“š‘–š‘’ š‘š‘’ š‘‘š‘’š‘š‘™š‘–š‘› š‘“š‘¢š‘›š‘š‘”š‘–š‘œš‘›š‘Žš‘™, š‘–š‘› š‘–š‘›š‘”š‘Ÿš‘’š‘” š‘—š‘¢š‘‘š‘’š‘”š‘¢š‘™. š“š‘£š‘’š‘š š‘š‘œš‘›š‘£š‘–š‘›š‘”š‘’š‘Ÿš‘’š‘Ž š‘š‘Ž, š‘™š‘Ž š‘“š‘–š‘›š‘Žš‘™š‘¢š‘™ š‘¢š‘›š‘’š‘– š‘™š‘–š‘š‘–š‘”š‘Žš‘”š‘–š‘– š‘’š‘„š‘”š‘Ÿš‘’š‘š š‘‘š‘’ š‘š‘œš‘šš‘š‘™š‘’š‘„š‘’, š‘š‘™š‘¢š‘—š‘’š‘›š‘–š‘– š‘£š‘œš‘Ÿ š‘š‘’š‘›š‘’š‘“š‘–š‘š‘–š‘Ž š‘‘š‘’ š‘ š‘’š‘Ÿš‘£š‘–š‘š‘–š‘– š‘‘š‘’ š‘š‘œš‘™š‘’š‘š‘”š‘Žš‘Ÿš‘’ š‘ š‘– š‘”š‘Ÿš‘Žš‘›š‘ š‘š‘œš‘Ÿš‘” š‘Žš‘™ š‘‘š‘’š‘ š‘’š‘¢š‘Ÿš‘–š‘™š‘œš‘Ÿ š‘š‘œš‘›š‘“š‘œš‘Ÿš‘šš‘’ š‘š‘¢ š‘š‘’š‘™š‘’ š‘šš‘Žš‘– š‘’š‘„š‘–š‘”š‘’š‘›š‘”š‘’ š‘ š‘”š‘Žš‘›š‘‘š‘Žš‘Ÿš‘‘š‘’ š‘–š‘› š‘‘š‘œš‘šš‘’š‘›š‘–š‘¢ ā€.
Tot Ć®n cadrul ședinței AGA, primarii clujeni au confirmat, prin vot, atribuirea și Ć®ncheierea contractelor cu ofertantul cĆ¢Č™tigător pentru delegarea serviciilor de colectare şi transport al deșeurilor pe Loturile 2 și 3, Ć®n urma licitațiilor publice desfășurate cu acest scop.
Un alt punct pe ordinea de zi l-a reprezentat aprobarea cuantumului cotizației Ć®ncasate de A.D.I. Stabilită la 0,5 lei/an/persoană, această cotizație plătită anual de U.A.T.-urile clujene rămĆ¢ne, Ć®n continuare, cea mai mică Ć®ncasată de vreun ADI de profil din țară.
Totodată, alături de aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al A.D.I. pe anul 2021 și de prezentarea raportului de activitate pe anul precedent, un punct pe ordinea de zi l-a reprezentat și completarea Consiliului Director al A.D.I. cu doi noi membri, respectiv domnii Grigore Fati și Mărginean Ioan, primarii comunelor Apahida și Moldovenești.

Leave A Comment

%d bloggers like this: