Opera Nationala Romana Cluj : LASATI-MA SA CANT, duminica ,24 ianuarie, ora 19.00. Online

January 23, 2021
849 Views

LASATI-MA SA CANT , Ghenase Dendrino, Opera Nationala Romana Cluj-Napoca. Pe net. Duminica 24 ianuarie, ora 19.00

Operetă în trei acte pe un libret de Liliana Delescu, Erastia Sever și Viorel Cosma

Opereta Lăsați-mă să cânt a compozitorului român Gherase Dendrino (1901-1973) – laureat al Premiului de Stat al Republicii Populare Române – este una dintre cele mai reprezentative creații ale repertoriului dramatic românesc, subiectul lor evocând lupta purtată pentru eliberarea de sub stăpânirea Imperiului. Habsburgic și căutarea afirmării valorilor poporului român. Faptul că în centrul acțiunilor, care se petrece în anul 1882 la Brașov, se află nimeni altul decât renumitul compozitor Ciprian Porumbescu, conferă lucrări un și mai mare grad de atractivitate. Acesta, similar lui Giuseppe Verdi mai multe decenii mai înainte, pe perioada Risorgimento-ului italian, caută ca, prin arta sa, să se pună în slujba obținerii independenței, mâncat de un patriotism fierbinte și o strânsă legătură cu fondul popular al culturii românești, dar și de încrederea într-un viitor luminos la țară sale. Cu toate că planul său de a monta în premieră operă Crai Nou va întâmpina adversități susținute din partea autorităților curate imperiale, perseverență și sprijin altor membri ai comunității – țară și intelectuali – îi asigură, în final, victoria.

Natura conflictuală a subiectului, veridicitatea tabloului istoric sunt transpuse de către Gherase Dendrino cu ajutorul melodiei – capabilă să exprime atât sentimentul patriotic, eroismul, cât și lirismul personajelor – și în cadrul variatelor ansambluri – duete, trio-uri sau scenă de masă, pe fondul cărora se înfruntă forțele progresiste și ale reacțiunilor. Nu lipsește esența populară din economia discursului muzical-dramatic, dar nici principalele genuri muzicale românești ale secolului trecut – marșul, cântecul patriotic, ora și jocul ardelenesc, romanța sau valsul – construit, în mare parte, pe baza unor teme și cântece din creația lui Porumbescu.

Faptul că operă Lăsați-mă să cânt a lui Gherase Dendrino integrează această multitudine de aspecte istorice, sociale și culturale ale motivațiilor care au condus evoluția poporului român în ultimul secol, într-un spectacol muzical fermecător și atractiv, face din aceasta o creație de absolută relevanță printre manifestările artistice ale Operei Naționale Române Cluj-Napoca, oferite cu ocazie sărbătoririi Anului Centenar.

Foto: Nicu Cherciu

Leave A Comment

%d bloggers like this: