Ședința extraordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca – miercuri, 20 ianuarie 2021, ora 14.00 ONLINE . Iata ordinea de zi

January 20, 2021
154 Views
Ședința extraordinară a Consiliului Local – miercuri, 20 ianuarie 2021, ora 14.00. Iata ordinea de zi
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiari în anii fiscali 2021-2023 de cotă de impozitare redusă la impozitul pentru clădirile aflate „în clasa energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE și Green Star) ca și „clădire verde”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Prelungirea aplicațiilor pentru intervalul 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 a Procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 531/2020, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscale-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarea publicului și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului pe strada Plevnei și strada Beiușului (tronson 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în domeniul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 6

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului pe strada Anina, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 7

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului pe strada Burebista, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 8

Însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice, pentru imobilul situat în Calea Dorobanților nr. 72, Școala Primară Gheorghe Șincai din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 9

Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Iugoslaviei, porțiunea cuprinsă între str. Vasile Lupu și str. Tache Ionescu. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 10

Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor Sud și Nord, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Arieșului. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 11

Prelungirea duratei concesiunii Contractului nr. 37369 din 13.12.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 12

Modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2470/2019 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1202/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 2334/117/2019. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 13

Aprobarea P.U.D. – Construire ansamblu mixt (extindere și etajare corp C4 cu regim final de înălțime S+P+5E+R și construire imobil locuințe colective cu spațiu comercial la parter 2S+P+4E+2R), str. Gheorghe Lazăr-str. Paris nr. 38, 38/A; beneficiară: S.C. NEON PRODUCT S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 14

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă cu două unități locative P+E, str. Adrian Marino nr. 21 prov.; beneficiară: Stoica Alexandra Vasilica. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 15

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă, cu două unități locative, str. Pârâului nr. 9; beneficiari: Cernea Gheorghe și Cernea Ana. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 16

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+4E+R (locuințe colective și parter comercial), str. Callatis nr. 19; beneficiari: Lihaciu Alin Ioan și Lihaciu Violeta Maria. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 17

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni de sănătate și funcțiuni conexe P+3E, str. Vlad Țepeș nr. 1; beneficiari: Găvan Dan și Găvan Norina Alinta. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 18

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte, (1-2)S+P+6E, str. Corneliu Coposu nr. 112-114; beneficiară: S.C. Vakerem S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 19

Aprobarea P.U.D. – Amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație din locuință unifamilială în creșă și grădiniță, str. Adrian Marino nr. 23; beneficiară: Torok Zita. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 20

Aprobarea P.U.Z. de urbanizare – str. Romul Ladea – Cezar Bolliac; beneficiari: Mih Viorel-Beniamin, Mih Codruța-Alina, Magdaș Iuliana, Magdaș Vasile, Florea Marius-Călin, Florea Inna, Dragoș Ioan Teodor, Frățilă Horea-Dan, Frățilă Ioana-Claudia, Fărcaș Elena, Fărcaș Anca-Elena, Fărcaș Gilda-Maria, Magdaș Vasile, Magdaș Iuliana, Han Cornelia-Niculina, Muntean Emanuel George, Vizionar Invest S.R.L., Coca Nicolae Rareș, Coca Adriana, Mureșan Adriana-Mihaela, Ferdean Ana, Ferdean Ana-Maria, Ferdean Adriana Camelia, Costea Flaviu-Costin, Costea Mihaela, Stancu Ion, Stancu Adriana, Fărcaș Elena, Andrási Tibor, Andrasi Diana-Cristina, Mureșan Gheorghe, Mureșan Elvira-Maria, Costea Flaviu-Cosmin, Costea Mihaela, Iepure Mihai, Timiș Ionel, Timiș Camelia Maria, Rusnac Adrian-Constantin, Plopeanu Doru-Alin, Plopeanu Adina-Gabriela. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 21

Aprobarea P.U.Z. – schimbare încadrare funcțională din zonă de activități economice cu caracter industrial în zonă de activități economice de tip comercial, Calea Baciului nr. 1-3; beneficiară: S.C. CBA NORD VEST S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 22

Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2021. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 23

Aprobarea categoriilor de servicii sociale pentru care se acordă subvenții, nivelului mediu lunar al subvenției, precum și a categoriilor de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială pentru care se acordă subvenții de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență socială și medicală. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 24

Modificarea Hotărârii nr. 783/2020 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și a membrilor supleanți, în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 25

Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 26

Constituirea Comisiei Locale de ordine publică a municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 27

Plângerea prealabilă formulată de Bumbar Petru Lucian ș.a., înregistrată sub nr. 618193/16.12.2020.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 28

Plângerea prealabilă formulată de Lisman Ioana Cezara ș.a., înregistrată sub nr. 599306 din 7.12.2020.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 29

Acordarea serviciilor de asistență socială și utilizare subvenționată de către asociații / fundații / cultură cu personalitate juridică, recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legilor, care sunt înființate și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca și care au primit subvenții de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în anul 2020.

Leave A Comment

%d bloggers like this: