Expert HEPAMED Libeg Cerasela – Cursuri pentru asistenții medicali!

În perioada următoare, proiectul HEPAMED  reia cursurile adresate cadrelor medicale din Regiunea NV. 250 de asistenți medicali din judetele Cluj, Bistrița-Năsăud și Sibiu pot beneficia de aceste cursuri gratuite .

Între 12-21 februarie 2012 vor fi desfățurate cursuri online gratuite în cadrul proiectului  având ca titlu: „Optimizarea prevenției și tratamentului Hepatitelor cronice B și C prin creșterea competențelor personalului medical din România”.

Acest  proiectul are perioadă de implementare intervalul 11.12.2017-10.06.2021 și vizează îmbunătățirea nivelului de pregătire al profesioniștilor din sectorul medical, astfel încât controlul bolii hepatice să devină posibil într-o măsură care să confere bolnavilor o îmbunătățire semnificativă a calității vieții.

Implementat de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca în parteneriat cu Universitatea de medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” din  Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Brașov, Universitate ”Ovidius” din Constanța și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ș.i tropicale ” Victor Babeș” din București, HEPAMED este coordonat de Dr Doina Colcear, manager al proiectului.

Cu o valoare totală de 9.763.291,85 de lei, proiectul beneficiază de o finanțare europeană nerambursabilă în proporție de 98% prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 — Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Circa 1200 de persoane implicate în prevenția, diagnosticul și tratamentul hepatitelor cronice HBV și HCV din regiunile Nord-Vest, Centru, Sud-Est și București-Ilfov sunt formate în cadrul acetui proiect. Este vorba de medici specialiști și rezidenți în boli infecțioase, medici specialiști – medicină de familie și  asistenți medicali.

Șase programe de formare pot fi parcurse, programe care sunt oferite gratuit, dar care sunt creditate de către Colegiul Medicilor din România: Prevenție, diagnostic, stadializare și tratament al hepatitelor virale acute și cronice B și C – actualități și noi cercetări; Prevenția transmiterii hepatitelor virale și a altor boli transmisibile prin proceduri chirurgicale; Psihoterapie pentru creșterea calității vieții persoanelor cu hepatită cronică; Vaccinare și imunizare în hepatitele virale – noi tendințe, elaborarea de strategii de creștere a gradului de complianță a populației la vaccinare, mai ales în rândul grupurilor vulnerabile și dezavantajate; Patologia secundară cronică severă: ciroză și cancer hepatic, actualități în prevenția patologiei secundare cronice; Sarcina și hepatita virală.

Proiectul, aflat în derulare, are deja la activ numeroase acțiuni realizate, printre care elaborarea curriculei pentru cursurile propuse în programul de formare și realizarea cursurilor pentru medicii specialiști din regiunea NV, Centru, SE și București-Ilfov, unde au fost realizate și cursurile pentru medicii specialiști- medicină de familie si asistenți medicali.

La finalul proiectului vor fi editate trei ghiduri de bună practică „state-of-the-art”, actualizate, câte unul pentru fiecare categorie de grup țintă.

Managerul proiectului, doamna Dr. Doina Colcear a afirmat că proiectul are ca acțiune imediată Cursurile pentru asistenții mediali din regiunea NV.

Pentru a se putea participa la cursuri  vor trebui să se înscrie pe platforma proiectului  la adresa: https://hepamed.ro/wp/inscriere-cursanti-cluj/ și să parcurgă Pașii 1 și 2 până la data de 10 februarie 2020. La Pasul 1 sunt 3 formulare care trebuie descărcate și care trebuie completate conform instrucțiunilor și să le trimită scanate la adresa hepamed.proiect@gmail.com sau să le ducă în original la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj.

La Pasul 2 e înscrierea propriu-zisă cu indicarea programului la care doresc să participe. Pe platforma OAMGMAMR vor fi încărcate suporturile de curs pentru toate cele 5 module, în perioada 12-21 februarie 2020.

După parcurgerea materialului prezentat se va răspunde la 50 de întrebări grilă pe fiecare modul, pentru a se acorda certificarea.

Fiecare curs este Creditat de OAMGMAMR cu 6 credite, putându-se obține un total de 30 de credite.

Asteptăm asistenții medicali la cursuri!

Expert HEPAMED Libeg Cerasela

             

Leave A Comment

%d bloggers like this: