Lege promulgata : masuri privind prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale

January 9, 2021
434 Views

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale care prevede înfiinţarea unui Comitet Naţional pentru Prevenirea şi Limitarea Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (CNPLIAAM).

Lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului general pentru prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale, cu scopul de a creşte nivelul de siguranţă a pacienţilor internaţi în unităţile medicale, precum şi a persoanelor asistate şi îngrijite în centrele rezidenţiale pentru persoane adulte aflate în dificultate.

“Prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale constituie un obiectiv major naţional întrucât aceste infecţii reprezintă principala ameninţare la adresa siguranţei pacienţilor îngrijiţi în unităţi medicale. În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, se înfiinţează Comitetul Naţional pentru Prevenirea şi Limitarea Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (CNPLIAAM)”, prevede actul normativ.

Potrivit acestuia, “Ministerul Sănătăţii coordonează activitatea CNPLIAAM şi, în colaborare cu ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru centrele rezidenţiale, sunt responsabile de planificarea, iniţierea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale, în toate unităţile medicale/centrele rezidenţiale de stat şi private. (…) Neîndeplinirea acestor măsuri atrage sancţionarea potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi”.

Legea stabileşte că fiecare pacient care primeşte îngrijiri într-o unitate medicală din România are dreptul, garantat de stat, de a fi protejat faţă de dobândirea unei infecţii.

Principalele măsuri la nivel naţional vor include, între altele, elaborarea de ghiduri de prevenire, diagnostic şi tratament pentru principalele sindroame ale acestor infecţii, stabilirea necesarului de personal medical în vederea prevenirii, diagnosticării şi îngrijirii eficiente a acestor infecţii, incluzând normarea minimă obligatorie a unităţilor sanitare cu personal medical specializat în epidemiologie, sănătate publică şi management, igienă şi boli infecţioase care să asigure activităţile de implementare a programelor de prevenire şi de utilizare judicioasă a antibioticelor.

…..

Leave A Comment

%d bloggers like this: