Klaus Iohannis a promulgat legea privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiţigănismului

January 5, 2021
188 Views

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat luni Legea privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiţigănismului. Actul normativ prevede pedepse cu închisoarea de la unu la  5 ani dacă sunt distribuite materiale antiţigăneşti şi închisoare între 3 şi 10 ani plus interzicerea unor drepturi pentru iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antiţigănesc ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiţigănismului.
„În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a) prin antiţigănism se înţelege atât percepţia, cât şi manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva romilor, îndreptate împotriva romilor ori a proprietăţilor acestora, împotriva instituţiilor/organizaţiilor neguvernamentale, liderilor comunităţilor rome sau lăcaşurilor lor de cult, tradiţiile şi limbii romani;

b) prin organizaţie cu caracter antiţigănist se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor antiţigăniste. În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, precum şi orice alte persoane juridice care intră sub incidenţa prezentei legi;

c) prin simboluri antiţigăniste se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care transmit idei, concepţii sau doctrine care promovează antiţigănismul;

d) prin materiale antiţigăneşti se înţelege: imagini, mesaje text, conţinut audio-video, precum şi orice alte asemenea reprezentări, care transmit idei, concepţii sau doctrine care promovează antiţigănismul”, arată propunerea legislativă.

Astfel, „fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepţii sau doctrine antiţigăneşti se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi”, conform sursei citate.

…..

Leave A Comment

%d bloggers like this: