Ședința ordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca – marți, 15 decembrie 2020, ora 14.00 – ONLINE. Iata ordinea de zi

Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de marți, 15 decembrie 2020, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moților nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție. Ședința se va desfășura prin platforma on-line de videoconferință Cisco webex.
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind modificarea Hotărârii nr. 734/2020 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 808/2020. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în str. Alverna nr. 59, Grădinița cu Program Prelungit Poienița și Creșa Martinel din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în str. Septimiu Albini nr. 53, Grădinița cu Program Prelungit Lumea Copiilor – structura 1, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în str. Episcop Ioan Bob nr. 10, Școala Gimnazială Ioan Bob din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în str. Universității nr. 10, Liceul Teoretic Báthory István din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 6

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în Calea Dorobanților nr. 56, Liceul de Arte Vizuale Romulus Ladea din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 7

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cetății, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 8

Privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 471388 din 18.01.2016, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. M1, apartament 29, încheiat cu domnul Racoșiu Shady Bahjat. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 9

Privind cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Doina Cornea (fostă Alba Iulia) nr. 16. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 10

Privind aprobarea P.U.D. – amenajare mansardă în podul existent, cu modificarea geometriei șarpantei, Calea Moților nr. 106, ap. 6; beneficiară: Ferencz Cristina Camelia. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 11

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială cu două unități locative, P+E și D+P, str. Vânătorului nr. 63; beneficiari: Berbecariu Dorel și Berbecariu Daniella. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 12

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil semicolectiv (două unități locative), (Sp)+P+E+Er, str. Borhanciului nr. 119G; beneficiară: S.C. TSH TEAM S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 13

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere imobil în vederea realizării a două unități locative S+P, str. Crângului nr. 1; beneficiară: Kinga Katona. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 14

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil semicolectiv cu două unități locative, Sp+P+E+R, str. Borhanciului nr. 119F; beneficiară: S.C. TSH TEAM S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 15

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+M, str. Piersicului nr. 8; beneficiari: Kerekes Attila și Kerekes Zoltan. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 16

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+M, str. Uliului nr. 97; beneficiar: Truchină Aurel. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 17

Privind aprobarea P.U.D. – Construire solar și platformă auto acoperită, str. Liviu Rusu nr. 3; beneficiari: Călugăr Raluca-Maria și Călugăr Teodor-Claudiu. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 18

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+2E+R, str. Onisifor Ghibu nr. 31; beneficiară: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 19

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă, P+E, str. Blajului nr. 20; beneficiari: Marc Mihai-Florin și Marc Loredana-Mihaela. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 20

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă cu două unități locative, P+E, str. Mateiu Caragiale nr. 4; beneficiari: Bora Anchidim-Traian și S.C. Datiro Home S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 21

Privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, str. Făgetului – latura vestică; beneficiari: Salanță Adelina și asociații. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 22

Privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare – str. Oașului nr. 151-153; beneficiar: Havadi-Butyka Gheorghe. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 23

Privind aprobarea P.U.Z. restructurare platformă industrială, str. Câmpina nr. 51-53; beneficiară: Active Conexe S.A. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 24

Privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare și parcelare, str. Mihai Românul – Nord; beneficiari: Sălăjan Liviu, Sălăjan Maria Violeta, Damșa Samoilă, Silvășan Mihai-Vlad, Silvășan Catinca-Ioana, Gavriliu Alin Mihai, Gavriliu Mariana, Jucan Dumitru Mircea, Jucan Ana Cristina, Pop Diana, Pop Florin, Pop Elena, Pop Septimiu, Buda Liviu, Buda Maria, Ionuțaș Dan Claudiu și Ionuțaș Mihaela Dana. Proiect din inițiativa primarului.

Leave A Comment

%d bloggers like this: