Noi reguli privind colectarea şi utilizarea datelor de către asociaţiile de proprietari. Fără nume la avizierele de bloc

December 13, 2020
180 Views

Autoritatea Română de Protecţie a Datelor a emis noi reglementări privind protecţia datelor cu caracter personal. Asociaţiile de proprietari trebuie să ţină cont de aceste noi reguli atunci când colectează şi utilizează datele cu caracter personal ale locatarilor. Regulile impun ca spre exemplu numele şi prenumele unui locatar să poată fi folosite de către asociaţia de proprietari doar dacă există un temei legal.

Potrivit A.N.S.P.D.C.P. Asociaţiile de proprietari au calitatea de operatori de date cu caracter personal şi, în consecinţă, au obligaţia de a respecta dispoziţiile Regulamentului general privind protecţia datelor (RGPD) al Uniunii Europene. Iar prelucrarea (inclusiv dezvăluirea) datelor personale, de către asociaţiile de proprietari trebuie să se efectueze legal, conform dispoziţiilor RGPD prin raportare la prevederile legale din domeniul lor de activitate, potrivit noiloreglementări apărute recent într-un ghid făcut public de Autoritatea Română de Protecţie a Datelor.

Fără nume la avizierul blocului

Afişarea numelui la avizierul de bloc, spre exemplu, ar putea încălca protecţia datelor cu caracter personal.
Aşadar dezvăluirea datelor precum numele şi prenumele proprietarilor/locatarilor la avizierul scării de bloc, în lipsa unei prevederi legale exprese, pot fi dezvăluite doar pe baza consimţământului persoanei vizate.

„În ceea ce priveşte consimţământul, acesta trebuie acordat printr-o acţiune neechivocă care să constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoştinţă de cauză şi clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrareadatelor sale cu caracter personal, cum ar fi o declaraţie făcută în scris, într-o formă inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu.
Absenţa unui răspuns sau absenţa unei acţiuni din partea persoanei vizate nu constituie un consimţământ valabil.

Consimţământul trebuie să vizeze toate activităţile de prelucrare efectuate în acelaşi scop sau în aceleaşi scopuri, iar asociaţia de proprietari trebuie să fie în măsură să demonstreze faptul că persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru operaţiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal.” potrivit sursei citate.

Supravegherea video în bloc doar cu acordul locatarilor

…..

Leave A Comment

%d bloggers like this: