Ședință extraordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca in 27 noiembrie 2020. Iata ordinea de zi

November 25, 2020
146 Views

Ședință extraordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca in 27 noiembrie 2020. Iata ordinea de zi

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpina, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Paris (tronsonul 1 și 2) și strada Mărășești (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Fântânele (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Arieșului (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 6

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Bobâlnei (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 7

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului drum, Piața 1848, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 8

Privind însușirea Documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului identificat prin nr. cad. 290362-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 10. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 9

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Eugen Lovinescu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 10

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unui imobil cu destinație de drum (ce se desprinde din str. Meteor) și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 11

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Rozmarinului și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 12

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a două stații de încărcare autovehicule electrice, amplasate pe strada Molnar Piuariu și strada Fabricii de Zahăr, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 13

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sarmisegetuza nr. 11-13, identificat cu nr. cad. 340138, înscris în C.F. nr. 340138 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 14

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 340244, înscris în C.F. nr. 340244 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 15

Privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr. 41, ap. 8 și trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 16

Privind solicitarea de trecere din domeniul public al Statului român, în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a Sălii de gimnastică Sonia Iovan, imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Argeș nr. 7, înscris în C.F. nr. 295078 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 17

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială cu spațiu servicii profesionale, S+P+E, str. Nădășel nr. 40; beneficiari: Cristolțan Daniel-Cristian, Cristolțan Maria și Cristolțan Ioana. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 18

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Făgetului nr. 34 B; beneficiari: Vasilief Adrian și Vasilief Emina-Mihaela. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 19

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil centru de transfer tehnologic „CTT-BIOTECH”, Calea Florești nr. 64; beneficiară: U.S.A.M.V. Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 20

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P, str. Cetinei nr. 24; beneficiari: Rus Sebastian Ion și Rus Alina Olivia. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 21

Privind aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe individuale, (S)+P+E, str. Frumoasă nr. 15; beneficiari: Sălăjan Emil și Sălăjan Elena. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 22

Privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, strada Eclipsei-strada Voievodul Glad; beneficiari: Societatea MH Invest S.R.L., Sarb Valer Ioan, Sarb Dorina Mărioara, Pop Margareta, Roman Viorel-Cosmin, Roman Monica-Mariana, Nechifor Ioan, Nechifor Aurel, Dan Viorica, Nechifor Cornelia, Nechifor Alex Andrei, Alb Dan Dorin, Alb Olimpia, Precup Sorin, Precup Daniela, Bolboacă Mircea, Bolboacă Mariana, Vinczi Gyula, Vinczi Gabriela, Iurian Sergiu-Dan, Iurian Amalia-Mihaela, Pop Simona Ștefania, Popuț Ileana și Fundația umanitară și socială „Ocrotirea”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 23

Privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană – strada Tășnad; beneficiară: S.C. ASCOM IMPEX S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 24

Privind aprobarea atribuirii și încheierii acordului-cadru pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, sector I, cu S.C. Supercom S.A. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 25

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2021, a Hotărârii nr. 920/2019 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 4, 5, 6/I din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Academician David Prodan nr. 16). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 26

Privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, în vederea gestionării situației de pandemie, generată de virusul SARS-COV-2, prin achiziția de echipamente de protecție medicală”, a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 27

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 493/2020 (alocarea sumei de 800.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Institutul Inimii De Urgență Pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”, cu destinaţia „I. Investiții: 1. Amenajare demisol, parter Clinica Cardiologie în vederea respectării circuitelor medicale = 350.000 lei; II. Cheltuieli de administrare, respectiv utilități: 450.000 lei”). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 28

Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în scopul accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru proiectele de investiții în domeniul mobilității urbane și regenerării urbane. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 29

Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în scopul accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru proiectul de investiții în domeniul infrastructurii și serviciilor publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 30

Privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 31

Privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale doamnei Aurora Ariana Roșca, secretar general al unității administrativ-teritoriale. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 32

Privind alocarea sumei de 219.082 de lei, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”, pentru achiziționare Aparat de anestezie compatibil RMN, în valoare de 219.082 de lei. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 33

Privind alocarea sumei de 400.000 de lei, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, pentru achiziționarea de echipamente de protecție și dezinfectanți. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 34

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 490/2020, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 785/2020 (alocarea sumei de 5.600.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, cu destinația conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 35

Privind acceptarea unui nou membru în Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 36

Privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere creșă Sp+P+E cu un corp cu destinația de creșă și spații administrative aferente funcțiunii de creșă, branșamente de utilități și deviere rețea edilitară subterană de apă Ø 200 mm, str. Meziad nr. 4, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”, aprobați prin Hotărârea nr. 1103/2018 și actualizați prin Hotărârea nr. 710/2020. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 37

Privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului (clădire cu destinația de creșă și teren aferent) pentru obiectivul de investiții „Extindere creșă Sp+P+E cu un corp cu destinația de creșă și spații administrative aferente funcțiunii de creșă, branșamente de utilități și deviere rețea edilitară subterană de apă Ø 200 mm, str. Meziad nr. 4, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 38

Privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Cosmin Mihai, Pojaru Dănuț-Iacob și Pojaru Horia, înregistrată sub nr. 373525/3 din 5.08.2020.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 39

Privind Plângerea prealabilă formulată de Roman Bogdan Eugen și Plesch Camelia, înregistrată sub nr. 509425/3 din 16.10.2020.

Leave A Comment

%d bloggers like this: