Document. Comisia Jurdică din Camera Deputaților a dat undă verde pentru confiscarea averii

October 14, 2020
161 Views

Deputații juriști au adoptat marți, cu unanimitate de voturi, un raport favorabil pentru un proiect de lege inițiat de Guvern care prevede introducerea în Codul penal a confiscării extinse. Cu alte cuvinte averea nejustificată a unui infractor condamnat la minimum 4 ani de închisoare poate fi confiscată. Raportul urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaților care este forul decizional, în acest caz.

Proiectul de lege modifică articolul 112 indice 1 din Codul Penal astfel:

(1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele prevăzute la art. 112, când faţă de o persoană se dispune condamnarea pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material şi pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare, instanţa îşi formează convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale. Convingerea instanţei se poate baza inclusiv disproporţia,dintre veniturile licite şi averea persoanei.

2) Confiscarea extinsă se dispune asupra bunurilor dobândite de persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei. Confiscarea extinsă poate fi dispusă şi asupra bunurilor transferate către terţi, dacă aceştia ştiau sau ar fi trebuit să ştie că scopul transferului a fost evitarea confiscării.

De asemenea, a fost modificat și Codul de procedură penală în sensul introducerii obligativității pentru procuror de a pune sechestru asigurător pe averea nejustificată a unui inculpat. Astfel, la articolul 249, din CPP, după alineatul (4) a fost introdus un nou alineat:

(4 indice 1) In cazul bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, luarea de către procuror a măsurilor asigurătorii pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a acestor bunuri este obligatorie.

Proiectul de lege, inițiat în 2017, a fost adoptat deja de Senat, iar Camera Deputaților este forul decizional în acest caz.
Raportul urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaților care este forul decizional, în acest caz.

Document

Leave A Comment

%d bloggers like this: