Bisericile de lemn din județul Cluj, promovate în scop turistic

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Cluj, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, a iniţiat un proiect de promovare turistică, destinat bisericilor de lemn – monument istoric, din judeţul Cluj.
În acest scop, a fost editat un pliant în limbile română și engleză, cu o listă a acestor biserici și cu localizarea lor pe harta județului. De asemenea, cele mai vechi sunt însoțite de imagini și de o scurtă descriere.
Pliantele urmează să fie distribuite Centrelor de Informare Turistică din județ precum și partenerilor din străinătate ai instituției, pentru a face cunoscute aceste biserici care, secole de-a rândul, au reprezentat cele mai importante edificii ale satelor.
CJCPCT Cluj are în vedere ca, în viitorul apropiat, să editeze și un album foto cu aceste biserici, însoțit de descrierea monumentelor în mai multe limbi de circulație internațională. De altfel, în urma cercetărilor realizate în teren, instituția a editat anii trecuți un repertoar al bisericilor de lemn din județ, în mai multe volume, pentru a prezenta starea de conservare a acestor edificii.
În patrimoniul județului Cluj se regăsesc 77 de biserici vechi de lemn, unele din secolul al XVII-lea incluse pe Lista Monumentelor Istorice. Mai mult de 30 de astfel de lăcașuri de cult păstrează pictura murală originală. Printre cele mai importante se numără cele care se remarcă prin vechimea lor: Ticu Sat (1641), Nicula (1650), Calna (1671), Cremenea (1677) și Petrindu (1612). Altele sunt valoroase prin frumusețea proporțiilor și a detaliilor de arhitectură. Există, totodată, și câteva ansambluri de pictură parietală, de mare valoare plastică, bine păstrate.
O parte dintre aceste biserici vechi de lemn se află în proprietatea unor muzee și mănăstiri, altele aparțin unor sate care au înțeles valoarea lor și le-au restaurat, continuând să reprezinte o nestemată a comunității. Unele, însă, nu s-au bucurat de aceeași soartă și au intrat într-un con de umbră, ajungând uneori în ruină. Toate aceste biserici sunt, în majoritatea cazurilor, amplasate în cimitirul satului, administrate de parohii și pot fi vizitate apelând la preotul locului.

Leave A Comment

%d bloggers like this: