Toate firmele ar putea fi obligate prin lege să distribuite o cotă minimă din profit angajaților

September 30, 2020
176 Views

Toți angajatorii, atât cei de stat, cât și cei din mediu privat, ar urma să fie obligați să aloce salariaților o cotă de cel puțin 7,5% din , conform unui proiect de lege inițiat și susținut de un fost deputat USR și mai mulți lideri PSD.

Inițiatorii sunt fostul deputat USR Adrian Dohotaru, liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, președintele comisiei de muncă din Camera Deputaților, Adrian Solomon, și deputații social-democrați Florin Manole și Roxana Mînzatu.

Autorii susțin că participarea la profit a salariațiilor este o practică des întâlnită la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene.
”La nivelul UE, participarea la profit se regăsește în 30% dintre unitățile cu peste 10 angajați, în timp ce 13% din angajații europeni beneficiază de diverse scheme de participare la profit (European Company Survey 2013. Eurofound)”, subliniază autorii proiectului.

Aceștia susțin, totodată, că: ”În România, inegalitatea dintre capital și muncă rămâne a fi în continuare una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană. Cota parte care revine muncii se situează în mod constant sub 40% din PIB, în ciuda creșterii constante a ratei de ocupare, a majorărilor salariale și în contrast cu majoritatea statelor europene, unde repartiția tinde să fie mult mai echitabilă”.

Conform datelor Eurostat, citate de inițiatori, în 2018 ponderea remunerației în PIB a salariaților la nivelul UE-28 era de 48%, iar în România de 38%.

Autorii propunerii legislative mai arată că posibilitatea salariaților de a participa la profit a fost reglementată până în anul 2003 prin Legea societătilor comerciale, care prevedea că ”fondatorii, administratorii și personalul societății vor participa la beneficii, dacă aceasta este prevazută în actul constitutiv ori, în lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobată de adunarea generală extraordinară”. Începând cu anul 2003 aceasta posibilitate a fost eliminată în cazul angajaților.

…..

Leave A Comment

%d bloggers like this: