Ședința extraordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca , convocată de îndată – joi, 24 septembrie 2020, ora 16.00. Iata ordinea de zi

September 24, 2020
183 Views
Ședința extraordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca , convocată de îndată – joi, 24 septembrie 2020, ora 16.00. Iata ordinea de zi
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind declararea ca bun de utilitate publică locală și darea în administrare, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 8. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia și demolarea imobilului cu nr. cadastral 331726-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 51. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Călărașilor nr. 3 provizoriu, înscris în C.F. nr. 286197 Cluj-Napoca, din domeniul public al statului român, în administrarea Aeroclubului „Traian Dârjan” Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și a investiției în curs de realizare situate în Cluj-Napoca, str. Meziad nr. 4, pentru obiectivul „Extindere imobil creșă (Sp+P+E) cu un corp nou cu destinația de creșă și spații administrative aferente funcțiunii de creșă (P+3E)”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 10 ianuarie-18 iunie 2020.

Leave A Comment

%d bloggers like this: