Ședința ordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca , joi, 10 septembrie 2020, ora 15.00 – ONLINE . Iata ordinea de zi

Ședința ordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca , joi, 10 septembrie 2020, ora 15.00 – ONLINE
Ordinea de zi
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind declararea ca bun de utilitate publică locală și darea în administrare, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia nr. 9. Proiect din iniațiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind propunerea de aprobare a solicitării de trecere a unor părți din imobilele 1027 și 3072 din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în vederea realizării obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local „Modernizare tronson str. Moș Ioan Roată și extindere rețele km 0+264 – 0+915,089”. Proiect din iniațiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind completarea Hotărârii nr. 150/2013 (criteriile de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea acestora în regim de închiriere, începând cu anul 2014, formularele de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi), modificată și completată prin Hotărârile nr. 434/2015 și 622/2020. Proiect din iniațiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în str. Zorilor nr. 27, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 6

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în aleea Detunata nr. 2, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 7

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în str. Ion Creangă nr. 4-6, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 8

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în str. Mogoșoaia nr. 6, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 9

Privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 78. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 10

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dâmboviței f.n.-Parc „Aurel Vlaicu”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 11

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui imobil cu destinație de drum (ce se desprinde din str. Frunzișului) și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 12

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 257949, înscris în C.F. nr. 257949 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 13

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 339965, înscris în C.F. nr. 339965 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 14

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1764 din data de 6.10.1999, încheiat cu Cabinet Medical de Medicină de Familie Dr. Lupu Mihail și Cabinet Medical Dr. Rusu Octavian Grigore, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 38, ap. 71. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 15

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2131 din data de 6.11.2000, încheiat cu Cabinet Medical Medic de Familie Dr. Trăilă Adriana, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 11, ap. 17. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 16

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1773 din data de 8.10.1999, încheiat cu Cabinet Medical de Medicină de Familie Dr. Sturz Fabiola Monica, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Puieților nr. 4, ap. 2. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 17

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2531 din data de 16.11.2004, încheiat cu Cabinet Medical de Medicină de Familie, Cabinet Individual Dr. Grecu Liana-Simona, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dâmboviței nr. 20, ap. 52. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 18

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2528 din data de 16.11.2004, încheiat cu Dr. Nagy Elena, Cabinet Medical de M.G. – Medicină de Familie, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării nr. 52, ap. 28. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 19

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2532 din data de 16.11.2004, încheiat cu Laborator de Tehnică Dentară – Medruț Georgeta și Marian Valeria Rodica, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 25, ap. 5. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 20

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2197 din data de 21.04.2001, încheiat cu S.C. Editura Kriterion S.A., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 12A, ap. 2. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 21

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1775 din data de 8.10.1999, încheiat cu Cabinet Medical de Medicină de Familie și Endocrinologie Dr. Jutea Simona și Dr. Moldoveanu Luiza-Mădălina – Cabinet Medical de Medicină de Familie, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării nr. 52, ap. 29. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 22

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2530/16.11.2004, încheiat cu Cabinet Medical M.G. – Medicină de Familie Enyedi Maria-Ilona și Cabinet Medical M.G. – Medicină de Familie Brendea Mihaela Valeria, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Crinului nr. 9, ap. 25. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 23

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1922 din data de 12.01.2000, încheiat cu Cabinet Medical Andercou Aurel-Iuliu-Iosif, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 7, ap. 1. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 24

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1769 din data de 7.10.1999, încheiat cu Cabinet Medical Medicină de Familie Dr. Robotin V. Adriana și Dr. Deceanu V. Liana-Felicia-Ana, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno nr. 26-28, corp C. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 25

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1768 din data de 7.10.1999, încheiat cu Cabinet Medical Medicină de Familie Dr. Popovici Delia Maria și Dr. Marino Maria, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno nr. 26-28, corp A, ap. 1-2. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 26

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1772 din data de 8.10.1999, încheiat cu Cabinet Medical de Medicină de Familie Dr. Pop I. Oana Alina, Dr. Costiug Emiliana, Dr. Achim Raluca, Dr. Puia Aida, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 30, ap. 6. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 27

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1778 din data de 8.10.1999, încheiat cu Cabinet Medical de Medicină de Familie Dr. Corpădean Otilia Rodica și Cabinet Medical de Medicină Dentară Dr. Corpădean Apul Marinel, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 60, ap. 33A. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 28

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2608 din data de 17.08.2006, încheiat cu Cabinet Medical de Medicină de Familie Dr. Rusu Laura, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 60, ap. 29. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 29

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1810 din data de 17.11.1999, încheiat cu Cabinet Medical de Stomatologie Dr. Căpușan Maria Daciana, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno nr. 26-28, corp B. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 30

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1759 din data de 6.10.1999, încheiat cu Dr. Andea Venera Ana, Dr. Brender Viorica, Dr. Bizubac Oana, Dr. Pădurean Cristina, Dr. Călugăr Nadina Ioana, Dr. Tănase Dorina, Dr. Panc Mihaela, Dr. Poraczki Ștefan Zoltan – medic stomatolog, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 31

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2529 din data de 16.11.2004, încheiat cu Cabinet Medical M.G. – Medicină de Familie, reprezentat prin Ghiurițan Livia, Cabinet Medical M.G. – Medicină de Familie, reprezentat prin Dr. Pop Baldi Elena Luminița, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Crinului nr. 9, ap. 26. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 32

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2533 din data de 16.11.2004, încheiat cu Cabinet Medical de Medicină de Familie, forma de organizare Cabinete Medicale Individuale, reprezentate prin medici de familie: Dr. Pepine Daniela, Dr. Barbu Angela Florentina, Dr. Puia Daniela Laura, Dr. Serafinceanu Adela, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazul nr. 9A, ap. 33. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 33

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2102 din data de 2.06.2000, încheiat cu Berczi Zoltan-Ștefan – Laborator de Tehnică Dentară și Vasînc-Berczi Reka – Laborator de Tehnică Dentară, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 38-40, corp II. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 34

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1770 din data de 7.10.1999, încheiat cu Cabinete Medicale Grupate Promedica Group, reprezentate prin Dr. Ioviță Nicoleta-Corina, Dr. Pop Claudia-Felicia, Dr. Chkess Liliana-Margareta, Dr. Pop Adriana, Dr. Silberg Simona, Dr. Vlaicu Ciprian-Laurențiu, Dr. Cornea Camelia-Mihaela, Dr. Lupan Simona-Corina, Dr. Iancu Silvia, Dr. Diculescu Smaranda-Gabriela, Dr. Leucă Cristina-Adriana, Dr. Rusneac Dorina, Dr. Teocan Ramona-Antonela, Dr. Zeicu Adrian Petrică, Dr. Waldraf Anamaria, Dr. Gombos Szilard-Laszlo, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Izlazului nr. 18, ap. 265. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 35

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1789 din data de 14.10.1999, încheiat cu Cabinet Medical de Medicină de Familie Dr. Pop Rodica Sorina, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Puieților nr. 4, ap. 3. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 36

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2120 din data de 19.06.2000, încheiat cu Ministerul Sănătății – Direcția de Sănătate Publică, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Bălcescu nr. 25, ap. 13. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 37

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2593 din data de 26.05.2005, încheiat cu Kiss Mihai, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 51. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 38

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1934 din data de 12.01.2000, încheiat cu doamna Szekely Eugenia, având ca obiect cota de 27,175% din spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 18. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 39

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 222 din data de 28.05.2001, încheiat cu S.C. Antilopa Prod S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. B.P. Hasdeu nr. 2, ap. 1. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 40

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2278 din data de 5.10.2001, încheiat cu S.C. Electrica Furnizare S.A., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 2, ap. 8. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 41

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2212 din data de 23.04.2001, încheiat cu S.C. Muriderma Profi S.R.L., având ca obiect cota de 27,175% din spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 26. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 42

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1932 din data de 12.01.2000, încheiat cu S.C. Ageram S.R.L., având ca obiect cota de 27,175% din spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 19. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 43

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1404 din data de 18.04.1996, încheiat cu S.C. Matei Corvin Restaurant S.R.L., având ca obiect cota de 27,175% din spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 27/I și 27/III. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 44

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2235 din data de 14.05.2001, încheiat cu S.C. Tulconfex Croitorie S.R.L., având ca obiect cota de 27,175% din spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 24. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 45

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1877 din data de 29.12.1999, încheiat cu S.C. Napocom S.A., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 16. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 46

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2227 din data de 14.05.2001, încheiat cu Societatea Cooperativa Meșteșugărească Prestarea, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, parte din ap. 1 din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 47

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2363 din data de 22.02.2002, încheiat cu S.C. Ciclop Comimpex S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 4. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 48

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2107 din data de 12.06.2000, încheiat cu S.C. Utilart Import Export S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 34, ap. 15. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 49

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, (S+)P+E, str. Romul Ladea nr. 15; beneficiare: Sterescu Diana și Sterescu Mariana. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 50

Privind aprobarea P.U.D. – Construire garaj auto, str. Eftimie Murgu nr. 11; beneficiar: Bucur Dan-Adrian. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 51

Privind aprobarea P.U.D. – extindere locuință unifamilială, modificări interioare și exterioare, str. Câmpului nr. 145; beneficiari: Șuteu Denisa-Florina și Șuteu Ciprian-Călin. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 52

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială cu două unități locative – D+P+M, str. Pădurii nr. 1; beneficiari: Irimie Andrei, Mihuț Marius-Ioan și Mihuț Bianca-Teodora. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 53

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte 2S+P+6E, str. Constantin Brâncuși nr. 123-125; beneficiară: S.C. Digger Contractors S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 54

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+M, str. Voievodul Gelu nr. 13B prov.; beneficiari: Miclea Victoria și Miclea Sabin. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 55

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni de birouri, S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 78-78A; beneficiari: Oprean Voicu și Oprean Delia. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 56

Privind aprobarea P.U.D. – Construire clădire, P+3E, aferentă centrului de relații cu utilizatorul și dispecerat – structura regională Cluj, str. Arinilor nr. 22B. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 57

Privind aprobarea documentației tehnico-economice – S.F. și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Demolare centrală termică CT19 și amenajare parc de cartier”, str. Primăverii f.n. – cartier Mănăștur. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 58

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere creșă Sp+P+E cu un corp nou P+3 cu destinația de creșă și spații administrative aferente funcțiunii de creșă, str. Meziad nr. 4”, aprobați prin Hotărârea nr. 1103/19.12.2018. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 59

Privind organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Amenajarea Parcului Est” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează să fie acordate. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 60

Privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca la inițiativa de creare a Centrului de Inovare Digitală „Transilvania European Digital Innovation HUB”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 61

Privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Eficiență energetică prin strategii de tranziție a schimbării de comportament”, acronim ENCHANT, finanțat prin Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene și a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 62

Privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019, nr. 677/2019, nr. 887/2019, nr. 58/2020 și nr. 444/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 63

Privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017, nr. 886/2017, nr. 911/2018, nr. 977/2018, nr. 540/2019, nr. 59/2020 și nr. 445/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 64

Privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018, 541/2019, nr. 678/2019, nr. 60/2020 și nr. 446/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 65

Privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, nr. 912/2018, nr. 979/2018, 542/2019, nr. 61/2020 și nr. 447/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 66

Privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 67

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Puriș Ioana-Gerda, înregistrată sub nr. 366548/3 din 31.07.2020.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 68

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Nechifor Rozalia, înregistrată sub nr. 401190 din 20.08.2020.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 69

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Cosmin Mihai, Pojaru Dănuț Iacob și Pojaru Horia, înregistrată sub nr. 373525/3 din 5.08.2020.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 70

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Man Călin Mihai, înregistrată sub nr. 310586/3 din 1.07.2020.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 71a

Privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Central „Simion Bărnuțiu”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 71b

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Remenyik Sandor și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 71c

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 175840 din data de 29.05.2013, încheiat cu Telekom România Communications S.A., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 71d

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 22.09.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 23.09.2020, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 71e

Privind darea în administrare, în favoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, a imobilului cu nr. cadastral 338430, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. II-2. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 71f

Privind trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al acestuia și darea în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 1. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 71g

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 71h

Privind darea în administrare, Direcției de Asistență Socială și Medicală, a imobilului cu nr. cadastral 339035, 339035-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 18. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 71i

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Modernizare alei în Parcul Central „Simion Bărnuțiu” în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Leave A Comment

%d bloggers like this: