Cerasela Libeg, expert HEPAMED – PREVENIREA SUFERINȚEI EMOȚIONALE

Umanitatea noastră poartă cu ea posibilitatea permanentă de fragilitate, ca urmare a bolilor, a epidemiilor, virusurilor rezistente sau altor catastrofe biologice. Corpurile noastre sunt, de asemenea, vulnerabile la forțe din mediul nostru fizic. Vulnerabilitatea noastră este sporită prin realitatea generatoare de anxietate că putem ceda  la boli sau vătămări, în același timp fiind afectați de daune psihice, economice și sociale.

Crizele de orice fel, chiar și cele privind sănătatea  sunt  inevitabile și nu sunt episodice. Îmbrățișând acest punct de vedere putem realiza că inevitabilitatea crizeilor generează previziune și planificare, adică prevenție, inclusiv în plan psihologic.

Starea de sănătate, pe ansamblul ultimului an, a tins să se agraveze. Se înregistrează o scădere a acoperirii cu servicii de îngrijire medicală şi cu personal medical (datorită limitelor generate de pandemie), dar și a adresabilității celor bolnavi către instituțiile medicale.

Nivelul de satisfacţie al bolnavilor cronici este scăzut, în ceea ce priveste modul în care sunt acordate serviciile medicale (condiționarea și întârzierea unor acte medicale pe fondul asigurării unoer testări, prioritizarea sau defavorizarea abordării unor cazuri), iar răspunsurile emoționale sunt mai accentuate. Egalitatea de șanse a devenit relativă.

Frica pierderii siguranței stării de sănătate a dus chiar la neglijarea sănătății unor  categorii de bolnavi, în special bolnavii cronici. Putem spune că s-a manifestat, datorită anxietății, și o reacția tipică de evitare a expunerii lor la stimulii anxiogeni, precum vizita la spital sau realizarea unor analize periodice.

Diferențele injuste și nedrepte în asigurarea  stării de sănătate sau ale alocării de resurse pentru sănătate între persoane se reflecta în diferențe date de deteriorarea calității  vieții sau a  duratei ei la unii bolnavi cronici, a ratei de incidență/ mortalitate altot boli decât boala anului 2020.

Există o serie de deprinderi pe care ni le putem forma și educa, și care constituie niște abilități generale cu rol protectiv din punct de vedere psihologic, pentru a-i ajuta pe cei cu boli cronice: hepatite virale, HIV, boli cardio-vasculare, diabet, în acestă perioadă.

Aceste abilități transferabile către cei bolnavi prin întâlniri face to face sau online, prin educație și consiliere, prin consultații medicale sau psihologice sunt: empatia;  înțelegerea trăirilor lor; conștientizarea suferințelor lor; sensibilitatea față de semnele ce indică nevoia lor de a fi ajutați; capacitatea de a calcula consecințele neglijării și disponibilitatea de ne comporta corect cu aceștia.

Aceste manifestări pot veni din partea familiei, prietenilor, colegilor, dar și din partea asociațiilor de pacienți, a medicilor, a celor implicați în proiecte privind creșterea calității vieții bolnavilor. Ele devin elemente de prevenție pentru suferintețe psiho-emoționale date de particularitățile acestei perioade, parcurse cu greu de bolnavii cronici.

Creșterea accesului bolnavilor cronici la o viață cu o calitate mai bună, la tratament și la adaptare în boală poate fi influențată printr-un prim demers asupra stărilor emoționale!

 

Cerasela Libeg, expert HEPAMED

Leave A Comment

%d bloggers like this: