CNPP: 4 categorii de pensii se majorează de la 1 septembrie. Cu cât creşte fiecare

August 23, 2020
402 Views

\

 

CNPP (Casa Naţională de Pensii Publice) a anunţat că sunt patru categorii de pensii care se vor majora de la 1 septembrie, ca urmare a deciziei Executivului.

„Referitor la majorările de drepturi care se aplică de la 1 septembrie 2020, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751/18.VIII.2020”, Casa de pensii anunţă următoarele majorări, începând cu data de 1 septembrie 2020:

1. Potrivit art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, aşa cum a fost modificat prin art.42 din O.U.G. nr.135/2020, valoarea punctului de pensie creşte de la 1.265 lei la 1.442 lei.

2. Conform prevederilor art. 41 din O.U.G. nr.135/2020, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, creşte de la 704 lei la 800 lei.

3. Potrivit dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul indemnizaţiei de însoţitor pentru pensionarii de invaliditate gradul I reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie şi creşte de la 1.012 lei la 1.154 lei.

4. Potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 8/2006, republicată, indemnizaţia pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creaţie se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie. Indemnizaţia reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăşi două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.

De reţinut: indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare se menţine la 1,41 pentru anul 2020, aşa cum a fost prevăzut la art. 17 din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Leave A Comment

%d bloggers like this: