Ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca – 22 iulie 2020, ora 15 – ONLINE. Iata ordinea de zi

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2020. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Cluj Innovation Park S.A. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 676/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca). Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 1 și 2) și strada Fabricii (tronsonul 2 și 3), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncuși, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Haller Karoly, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Valea Seacă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 2, 3 și 4), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

Privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Moților și Calea Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Scorțarilor, Bl. C2-C8. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

Privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Parc Ion Luca Caragiale. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

Privind includerea în Contractul de închiriere nr. 1759/6.10.1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58, a doamnei dr. Panc Mihaela, în locul doamnei doctor Bechet Sorina – cabinet medical de medicină de familie. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

Privind darea în administrare în favoarea C.N.A.I.R S.A., prin D.R.D.P. Cluj, a imobilului-teren în suprafață de 16556 mp., tronson de drum din D.N. 1F, km. 4+900-km. 6+050, parte din imobilul identificat cu nr. cad. 288283, înscris în C.F. nr. 288283 Cluj-Napoca, Calea Baciului. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

Privind declararea ca bun de interes public local și darea în administrare, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

Privind aprobarea P.U.D. Construire locuință unifamilială P+E+R, amenajări exterioare, str. Crișului nr. 10A; beneficiari: Ostaș Denisa-Zoe și Ostaș Daniel. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

Privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, cu două unități locative, str. Mureșului nr. 19; beneficiar: Meseșan Călin. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

Privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială, cu două unități locative, P+E+M, str. Mateiu Caragiale nr. 13; beneficiar: Matyas Dan-Florin. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

Privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+M, str. Căpitan Grigore Ignat nr. 11; beneficiari: Tolan Nicolae și Tolan Doina. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

Privind aprobarea P.U.D. – Reamenajare și etajare imobil în vederea realizării a două unități locative cu cabinet de medicină de specialitate, str. Heltai Gaspar nr. 43; beneficiar: El-Astal Mohamed. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

Privind aprobarea P.U.D. extindere hală depozitare, parter, b-dul Muncii nr. 18; beneficiară: MAKABI S.R.L. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”. Proiect din iniațiativa primarului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

Privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2020. Proiect din iniațiativa primarului.

Leave A Comment

%d bloggers like this: