Europarlamentar Daniel Buda- Un sector alimentar sustenabil este indispensabil pentru Uniunea Europeană!

“Lumea alimentară” trebuie să fie în nevoile sociale europene!
“La fel ca apa și energia, alimentele reprezintă un element indispensabil pentru oameni! Pe lângă a fi disponibile, e necesar ca alimentele să fie de înaltă calitate, diverse și sigure pentru consum. În timp, consumul de alimente în rândul europenilor s-a modificat considerabil. Comparativ cu acum 50 de ani, europenii consumă de două ori mai multă carne, fructe și legume pe cap de locuitor, iar acest lucru se reflectă în productivitatea agricolă care a crescut considerabil. Datorită terenurilor agricole și climei, se produce o mare varietate de produse. Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari producători și exportatori de alimente din lume, fiind dovedită și confirmată și în prezent calitatea acestora.
Tranziția către un sistem alimentar mai durabil necesită o coerență colectivă, o abordare solidară din partea statelor membre, pentru a obține un răspuns puternic și coordonat la provocările cu care se preconizează că se va confrunta în viitor sistemul alimentar global. O politică alimentară cuprinzătoare ar trebui să completeze, si nicidecum nu să înlocuiască PAC, asa cum si-ar dori unii iar instrumentele puse la dispoziție trebuie armonizate, pentru a asigura un sistem alimentar viabil din punct de vedere al mediului, economic, dar și sociocultural.
Strategia „De la fermă la consumator”, prezentată la 20 mai 2020 de către Comisia Europeană, face parte din Pactul verde european și din obiectivul de a face o Uniune Europeană mai neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Scopul său este de a face sistemul alimentar al UE mai robust și rezistent la posibilitatea unor viitoare crize, ori dezastre naturale.
Noua strategie creează cadrul corespunzător pentru o serie de legi pe care Comisia Europeană le va propune, în domenii precum: revizuirea legislației UE privind pesticidele, noi norme ale UE în materie de bunăstare a animalelor, planuri de combatere a risipei alimentare, etichetarea alimentelor, o inițiativă privind reținerea carbonului în solurile agricole și mai ales reforma sistemului agricol al UE.
Inițiativa „De la fermă la consumator” își propune să protejeze mediul, să garanteze alimente sănătoase, nutritive și la prețuri accesibile pentru toți cetățenii europeni, crearea unui sistem de etichetare nutrițională pe partea din față a ambalajului, dar și să asigure mijloace de subzistență pentru fermieri, pentru că ei sunt garanții securității alimentare.
Astfel, pentru 2030, principalele obiective ale strategiei „De la fermă la consumator” sunt:
• Reducerea cu 50% a utilizării și a riscului pesticidelor;
• Reducerea cu cel puțin 20% a utilizării îngrășămintelor;
• Reducerea cu 50% a vânzărilor de substanțe antimicrobiene utilizate pentru animalele de fermă și acvacultură;
• Utilizarea a 25% din terenurile agricole pentru agricultura ecologică;
Toate acestea reprezintă pași esențiali în realizarea unui cadru cuprinzător care să completeze legislația UE și să aducă durabilitate în întregul lanț alimentar.” arata Danile Buda

Leave A Comment

%d bloggers like this: