Ședința ordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca – joi, 2 iulie 2020, ora 16 – ONLINE. Iata ordinea de zi

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mărginașă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Dunării, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tulcea, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ilie Măcelaru și strada Uzinei Electrice, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 6

Privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Someșeni (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 7

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oțetului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 8

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oltului (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 9

Privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29, et. parter, ap. 11, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 10

Privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 12, et. demisol, ap. 1, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 11

Privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 92, et. parter, ap. 5, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 12

Privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 42-44, et. subsol, ap. 5, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 13

Privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 47, et. parter, ap. 2, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 14

Privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară și ieșire din indiviziune pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Onițiu nr. 19. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 15

Privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 281488 din 28.07.2015, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bloc 6, ap. 12, încheiat cu doamna Șandor Raluca-Melinda. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 16

Privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 17

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere locuință unifamilială, str. Alba Iulia nr. 11; beneficiar: Buzdugan Gheorghe. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 18

Privind aprobarea P.U.D. – Amenajare teren multisport acoperit, str. Splaiul Independenței nr. 8; beneficiară: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 19

Aprobarea P.U.D. – Desființare parțială imobil și construire două imobile cu funcțiuni mixte P+E+M, str. David Ferenc nr. 12; beneficiari: Sabo Emil și Sabo Georgiana Felicia. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 20

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt (locuințe colective și parter comercial), str. Decebal nr. 47; beneficiare: S.C. S.M.C. IMOBILIARE S.R.L. și S.C. RINAT CONSTRUCȚII UTILAJE S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 21

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă 2S+P+6E, str. Dâmboviței nr. 12-18; beneficiari: Dumitre Nicolae-Radu, Dumitre Diana-Tatiana, Dumitre Vasile, Dumitre Crina, Dumitre Daniel-Ioan, Dumitre Liliana, Marița Nelu și Marița Viorica. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 22

Privind aprobarea P.U.Z. Parcelare și construire locuințe familiale, str. Trifoiului nr. 39; beneficiari: Videan Marius și Cornea Maria-Viorica. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 23

Privind completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 24

Privind aprobarea acordării facilităților prevăzute la art. X alin. 1 și alin. 4 din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, de căre Societatea Cluj Innovation Park S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Leave A Comment

%d bloggers like this: