Consiliul Județean Cluj transformă județul într-unul SMART

🆕 Întregul proces de urbanism și tot ceea ce ține de autorizații și taxe trece în mediul online
🆕 O autorizație de construire se va putea obține în maxim 2 luni, nu în 11, ca până acum

”Județul Cluj -SMART TERRITORY-”

 

 

        Proiectul ”Județul Cluj -SMART TERRITORY-” este finanțat din Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Creșterea calității serviciilor furnizate cetațenilor județului Cluj, în contextul unui management performant la nivelul UAT Județul Cluj.

 Obiective specifice:

 1. Îmbunatățirea procesului decizional și al planificării strategice la nivelul UAT Județul Cluj prin introducerea unui sistem de planificare teritoriala integrata.
 2. Facilitarea accesului la servicii online pentru cetațenii județului Cluj prin introducerea unor sisteme de simplificare a procedurilor administrative din perspectiva back-office.

 Activitățile proiectului:

 1. Managementul de proiect
 2. Informarea și publicitatea proiectului
 3. Dezvoltarea și implementarea Atlasului Teritorial – mecanism de fundamentare a deciziilor
 4. Dezvoltarea și implementarea Ghiseului Unic – procedură administrativă de simplificare
 5. Dezvoltarea și implementarea digitalizării și retro-digitalizării arhivei

Bugetul proiectului:

Valoarea totală a proiectului este de 3.901.772,00 lei.

Valoarea totală eligibilă este de 3.901.772,00 lei din care:

 • 3.316.506,20 lei finanţare nerambursabilă din Fondul Social European (85%),
 • 507.230,36 lei finanţare nerambursabilă din bugetul naţional (13%),
 • 78.035,44 lei cofinanţare eligibilă de la Consiliul Judeţean Cluj (2%).

 Rezultate estimate

 • 1 Aplicație Atlas Teritorial dezvoltată și implementată la nivelul UAT Județul Cluj
 • 1 Aplicație Ghiseu unic pentru cetățeni dezvoltată și implementată la nivelul UAT Județul Cluj
 • 1 Arhivă digitalizată la nivelul UAT Județul Cluj

Leave A Comment

%d bloggers like this: