CJ Cluj – 2 milioane de lei alocate suplimentar de Consiliul Județean Cluj pentru lucrări pe drumurile județene

May 29, 2020
301 Views

Forul deliberativ al județului Cluj a decis, în cadrul ședinței ordinare desfășurate joi, 28 mai a.c., suplimentarea bugetului destinat îmbunătățirii infrastructurii de transport județean pentru anul 2020, cu suma de 2.000.000 lei.
Astfel, la bugetul inițial de 55 de milioane de lei aprobat în luna februarie a.c., și destinat îmbunătățirii condițiilor de circulație pe nu mai puțin de 68 de drumuri sau sectoare de drumuri județene, Consiliul Județean a decis alocarea suplimentară a sumei de 2.000.000 lei. Banii vor finanța lucrările de întreținere pe mai multe drumuri județene, inclusiv pe un drum recent clasificat ca drum județean: DJ 103Z Sălicea – Micești – Tureni, în lungime de aproximativ 19 km.
Dezvoltarea unei infrastructuri rutiere moderne pe acest nou drum județean va contribui la o impulsionare substanțială a activităților economice și investiționale din acest areal situat în interiorul Zonei Metropolitane Cluj-Napoca, la o mai bună mobilitate a populației și a bunurilor și, în final, la reducerea decalajelor de dezvoltare între mediul urban și mediul rural. Drumul județean 103Z este unul de importanță strategică și face legătura dintre reședința de comună Ciurila și reședința de comună Tureni, asigurându-se, mai departe, legătura dintre două drumuri de interes județean respectiv DJ 107R și DJ 103G.

Leave A Comment

%d bloggers like this: