Şedința ordinară a Consiliului local al municipiului Cluj-Napocadin 12 mai 2020 . Iată ordinea de zi si desfăşurarea ON-LINE a şedinţei

Şedința ordinară a Consiliului local al municipiului Cluj-Napocadin 12 mai 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 21.05.2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 22.05.2020, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A. care va avea loc la sediul societății, în data de 28.05.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 29.05.2020, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate pe lista de priorități pe anul 2020, aprobată prin Hotărârea nr. 35 din 2020. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 6

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Stephenson nr. 13, ap. 1 și ap. 2. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 7

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Liviu Rebreanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 8

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ghimeșului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 9

Privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Vaida Voevod (tronsonul 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 10

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Vlahuță din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 11

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Aleea Gârbău din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 12

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Bobâlnei (trosonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 13

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Albac din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 14

Privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Graurilor nr. 6. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 15

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil de birouri (P+2E+R) și funcțiuni cvasi-industriale (P), str. Plevnei nr. 54; beneficiară: S.C. Auto Dasis S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 16

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință colectivă S+P+2E+R, str. Erkel Ferenc nr. 1; beneficiară: Enache Mirela. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 17

Privind aprobarea P.U.D. – Restructurare și refuncționalizare corp C1, amenajări exterioare, str. Odobești nr. 59; beneficiară: BB Family Conceptfun S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 18

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Câmpului nr. 156A; beneficiari: Fărăgău Luminița și Fărăgău Ovidiu-Ioan. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 19

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte și locuințe colective 2S+P+3E+2R, Calea Baciului nr. 19-21; beneficiari: Fereștean Ovidiu-Mihai și S.C. Coratim S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 20

Privind aprobarea P.U.D. – desființare parțială, extindere, etajare și schimbare de destinație din locuință în spații pentru cazare turistică, S+P+4E, str. Teleorman nr. 42; beneficiară: Marnel Conserv S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 21

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă S+P+2E+R, str. Traian Vuia nr. 72; beneficiară: S.C. BAVA CONSTR S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 22

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere și mansardare locuință unifamilială P+M, str. Carpați nr. 38; beneficiari: Hossu Melinda Tunde și Hossu Jozsef Gyorgy. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 23

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă D+P+E, str. Lombului nr. 30; beneficiar: Măcicășan Adrian Valentin. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 24

Privind aprobarea P.U.D. – Etajare parțială imobil, str. Georges Clemenceanu nr. 7; beneficiari: Mornăilă Florin Mihai, Mornăilă Ramona, Silaghi Horațiu și Silaghi Cristina Alina. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 25

Privind aprobarea P.U.D. – desființare construcție existentă și construire imobil mixt de locuințe cu spații comerciale la parter S+P+5E+R, str. Traian nr. 28; beneficiar: Kondrat Iosif. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 26

Privind aprobarea P.U.Z. – str. Soporului, beneficiari: Varga Ioan Alexandru și SDC Imobiliare S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 27

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Sergiu Celibidache – în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 28

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Panait Istrati – în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 29

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” – semaforizare trei treceri de pietoni, conform Certificatului de urbanism nr. 1363/04.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 30

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” – semaforizare trei treceri de pietoni, conform Certificatului de urbanism nr. 1387/08.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 31

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” – semaforizare 10 treceri de pietoni, conform Certificatului de urbanism nr. 1576/11.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 32

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” – semaforizare trecere de pietoni pe str. Donath intersecție cu aleea Bucura, conform Certificatului de urbanism nr. 2258/21.05.2019. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 33

Privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 1124/2018 (aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea Regulamentului și a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 34

Privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 484/2019 (aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului). Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 35

Privind alocarea sumei de 650.000 lei, din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență socială și medicală, pentru implementarea Programului social „Alimente”. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 36

Privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 37

Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – sem. II 2019.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 38

Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. – sem. II 2019.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 39

Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A. – sem. II 2019.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 40

Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea parțială a Hotărârii nr. 928/19.12.2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4A, 4B, 5/I, 5/II, 6, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 41

Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 930/19.12.2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 42

Informare privind plângerea prealabilă formulată de către Organizația Județeană Cluj a Partidului Verde.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 43

Informare privind Plângerile prealabile înregistrate sub nr. 170067/1/19.03.2020 și nr. 205800/45/22.04.2020, formulate de către Moldovanu Melania-Maria, Napeu Camelia Ana-Maria, Napeu Lucian-Dan, Petmezi Elena-Crina, Parizek Laur-Cătălin, Ilea Horea, Ilea Octavia-Andrada, Balibanu Balibanu Antoniu-Mihai, Casoveanu Veronica Maria, Necula Dan, Harjau Maricica, Harjau Dan-Andrei, Harjau Andrada Raluca, Cioran Ovidiu-Dan, Dragan Corina-Mihaela, reprezentați prin Moldovanu Melania-Maria

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 44a

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Scărilor nr. 10-12. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 44b

Privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, Zona Cetățuia. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 44c

Privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionarii cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 44d

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Leave A Comment

%d bloggers like this: