MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI SARS-CoV-2, PROPUSE PENTRU A INTRA ÎN VIGOARE ÎNCEPÂND CU STAREA DE ALERTĂ, DIN DATA DE 15 MAI 2020

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat, sâmbătă, măsuri de prevenire și control a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, propuse pentru a intra în vigoare începând cu starea de alertă, din data de 15 mai 2020

Se menține interdicția de a părăsi localitatea, însă cu câteva excepții. Românii se pot deplasa între localități pentru asistență medicală, activități recreativ-sportive, participarea la evenimente familiale și achiziția de autoturisme sau efectuarea ITP sau operațiunilor de tip service.

Restricțiile de circulație în interiorul localităților vor fi permise cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției și evitarea formării grupurilor mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii.

Parcurile vor fi redeschise pentru public, cu excepția locurilor de joacă pentru copii și cu respectarea măsurilor generale de prevenire și protecție.

Rămâne în vigoare, interdicția de organizare și desfășurare de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte, sau orice alte întruniri în spații deschise, precum și a activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, de tratament balnear desfășurate în spații închise.

Alte prevederi

1. Obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă.

2. Obligația organizării activității, de către instituțiile și autoritățile publice, precum și toți operatorii economici publici și privați astfel încât să fie asigurat triajul epidemiologic, pentru întregul personal propriu, precum și dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în
serviciu.

3. Luarea de măsuri, de către operatorii economici și instituțiile publice ce desfășoară activități comerciale/de lucru cu publicul care implică
accesul persoanelor în interiorul clădirilor, pentru:

1. realizarea accesului astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m
între oricare două persoane apropiate;
2. verificarea temperaturii, care nu trebuie să depășească 370, la intrarea în incintă;
3. dezinfectarea frecventă a suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat.
4. efectuarea, de către furnizorii publici și privați de transport persoane, dezinfectării frecvente a spațiului mijloacelor de transport și de a
respecta regulile specifice.
5. decalarea programului de lucru, de către instituțiile publice și operatorii economici, cu un număr de peste 50 de angajați, astfel încât să se evite aglomerarea mijloacelor de transport în comun.
6. dispunerea de măsuri, de către toate persoanele juridice de drept public sau privat, pentru desfășurarea muncii la domiciliu, pentru o parte din personal, dacă activitatea desfășurată permite această măsură.

vezi documentul integral

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI SARS-CoV-2,
PROPUSE PENTRU A INTRA ÎN VIGOARE ÎNCEPÂND CU STAREA DE ALERTĂ, DIN DATA DE 15 MAI 2020
Nr. MĂSURI PROPUSE
1 Obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă.
2
Obligația organizării activității, de către instituțiile și autoritățile publice, precum și toți operatorii economici publici și privați astfel încât
să fie asigurat triajul epidemiologic, pentru întregul personal propriu, precum și dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în
serviciu.
3
Luarea de măsuri, de către operatorii economici și instituțiile publice ce desfășoară activități comerciale/de lucru cu publicul care implică
accesul persoanelor în interiorul clădirilor, pentru:
1. realizarea accesului astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m
între oricare două persoane apropiate;
2. verificarea temperaturii, care nu trebuie să depășească 370
, la intrarea în incintă;
3. dezinfectarea frecventă a suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat.
4. efectuarea, de către furnizorii publici și privați de transport persoane, dezinfectării frecvente a spațiului mijloacelor de transport și de a
respecta regulile specifice.
5. decalarea programului de lucru, de către instituțiile publice și operatorii economici, cu un număr de peste 50 de angajați, astfel încât să se
evite aglomerarea mijloacelor de transport în comun.
6. dispunerea de măsuri, de către toate persoanele juridice de drept public sau privat, pentru desfășurarea muncii la domiciliu, pentru o
parte din personal, dacă activitatea desfășurată permite această măsură.
4.
Se recomandă adoptarea următoarelor măsuri:
1. rămânerea în locuință/gospodărie a persoanelor care prezintă semne și simptome de viroză respiratorie și informarea medicului de
familie;
2. evitarea intrării în spațiile aglomerate de orice tip dacă nu este strict necesar.
2
NR. MĂSURI PROPUSE A FI MENȚINUTE ACTIVITĂȚI PERMISE
FĂRĂ CONDIȚII SUPLIMENTARE ACTIVITĂȚI PERMISE ÎN ANUMITE CONDIȚII/SITUAȚII
1.
Interdicția de organizare și desfășurare
a următoarelor activități:
− mitinguri, demonstrații, procesiuni,
concerte, sau orice alte întruniri în spații
deschise;
− activități culturale, științifice, artistice,
religioase, sportive, de divertisment,
jocuri de noroc, de tratament balnear
desfășurate în spații închise.
1. Activitățile organizate de slujitorii cultelor
religioase în locașurile de cult, care se desfășoară
fără participarea credincioșilor sau practicile și
ritualurile cu caracter privat (ex. botezurile, cununiile
sau înmormântările) care au loc cu participarea unui
număr strict limitat de persoane -maxim 16 persoane
și respectarea regulilor de distanțare socială;
2. Activitățile de îngrijire personală care se
desfășoară în spațiile special destinate și cu
respectarea strictă a măsurilor de prevenire și
protecție;
3. Pregătirea sportivilor de performanță în
cantonamente strict supravegheate organizate în
cadrul unor centre dedicate izolate față de exterior
pe toată perioada pregătirii, cu testarea pentru
COVID-19 la intrarea și ieșirea din cantonament,
verificarea zilnică a stării de sănătate de către
medicul echipei și asigurarea în cadrul centrului a
întregului personal auxiliar necesar funcționării;
4. Activitățile culturale desfășurate în spațiile
special destinate, respectiv la nivelul muzeelor și a
sălilor de expoziții, cu asigurarea materialelor de
dezinfecție a mâinilor la intrarea în incintă, purtarea
obligatorie a măștii, realizarea unor circuite separate
de intrare, respectiv ieșire, dezinfectarea căilor de
acces și a suprafețelor cu care vizitatorii pot veni în
contact, cel puțin de 2 ori pe zi din care o dată la
jumătatea programului și o dată la finalul acestuia;
5. Activități reacreativ-sportive individuale
desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare,
canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu
participarea a cel mult 3 persoane.
3
2.
Suspendarea activității de servire şi consum al
produselor în restaurante, hoteluri,
moteluri, pensiuni, cafenele sau alte
localuri publice (în spațiile comune de
servire a mesei din interiorul
restaurantelor, hotelurilor, motelurilor,
pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri
publice, cât și la terasele din exteriorul
locațiilor).
1. Organizarea activităților de preparare a hranei,
cât și de comercializare a produselor alimentare şi
băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun
rămânerea clienților în spațiile destinate acestui
scop, precum cele de tip „drive-in“, „room-service“,
livrare la client, take-away, etc.
3.
Suspendarea temporară a activităților
de comercializare cu amănuntul a
produselor şi serviciilor în centrele
comerciale în care își desfășoară
activitatea mai mulți operatori
economici.
Vânzarea produselor alimentare, veterinare,
farmaceutice, a produselor și serviciilor
de optică medicală şi a serviciilor de
curățătorie
1. Vânzarea produselor electronice și
electrocasnice, doar dacă operatorii economici
asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul
cumpărătorului;
2. Activitatea desfășurată de operatorii economici
din cadrul centrelor comerciale care au accesul
asigurat direct din exteriorul incintei și este
întreruptă comunicarea cu restul complexului.
Personalul angajat are obligația de a purta în
permanență mască, ce va fi schimbată la un interval
de cel mult 4 ore, iar operatorul economic va asigura
soluții de dezinfecție a mâinilor în zona de acces în
incintă.
4.
Obligativitatea funcționării centrelor
rezidențiale de îngrijire și asistență a
persoanelor vârstnice, centrelor
rezidențiale pentru copii și adulți, cu și
fără dizabilități, precum și pentru alte
categorii vulnerabile și impunerea unor
condiții de izolare a personalului pe
perioada prezenței la serviciu.
5.
Interzicerea intrării pe teritoriul
României, prin punctele de trecere a
frontierei de stat, a cetățenilor străini şi
apatrizilor.
Intrarea pe teritoriul României a
cetățenilor străini şi apatrizilor care fac
parte din următoarele categorii:
1. membri de familie ai cetățenilor
români;
4
2. membri de familie ai cetățenilor altor
state membre ale U.E. sau ale Spațiului
Economic European ori ai Confederației
Elvețiene, cu rezidență în România;
3. persoane care posedă o viză de lungă
ședere, un permis de ședere sau un
document echivalent permisului de ședere
eliberat de autoritățile, ori un document
echivalent acestora emis de autoritățile
altor state, potrivit dreptului U.E.;
4. persoane care se deplasează în interes
profesional, dovedit prin viză, permis de
ședere sau un alt document echivalent;
5. personal diplomatic sau consular,
personal al organizațiilor internaționale,
personal militar sau personal care poate
asigura ajutor umanitar;
6. pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați
ca urmare a acordării protecției consulare;
7. pasageri care călătoresc din motive
imperative;
8. persoane care au nevoie de protecție
internațională sau din alte motive
umanitare.
6.
Suspendarea zborurilor efectuate de
operatorii economici aerieni spre și
dinspre țările din zona roșie de risc
epidemiologic pe durată determinată,
potrivit dispozițiilor normelor
internaționale aplicabile.
Efectuarea zborurilor cu aeronave de stat, cele de
transport marfă și corespondență, umanitare sau
care asigură servicii medicale de urgență, aterizărilor
tehnice necomerciale, precum și zborurile efectuate
de toți operatorii aerieni prin curse neregulate
(charter), cu avizul autorităților competente din țara
de destinație.
7.
Suspendarea transportului rutier
internațional de persoane prin servicii
regulate, servicii regulate speciale și
servicii ocazionale în trafic internațional,
pentru cursele efectuate către toate
5
țările din zona ROȘIE de risc
epidemiologic și din acestea către
România.
8.
Activitățile în cabinetele de medicină dentară, cu
respectarea măsurilor de prevenire și control a
răspândirii infecțiilor
9.
Asigurarea asistenței medicale ambulatorii, cu
condiția organizării activității astfel încât consultațiile
să fie efectuate doar cu programare prealabilă și
interzicerea staționării pacienților în zonele de
așteptare. Accesul către cabinetele de consultații se
realizează doar după realizarea triajului
epidemiologic, iar pentru pacienții cu temperatura de
peste 37
0
și/sau simptome de viroză respiratorie se
va aloca un spațiu dedicat consultului.
Dacă după efectuarea consultului se ridică
suspiciunea de infecție cu coronavirusul SARS
-CoV
-2,
se va apela SNUAU 112 pentru preluarea pacientului
și transportul la o unitate sanitară de specialitate.
Utilizarea echipamentelor individuale de protecției
este obligatorie la toate procedurile medicale
efectuate, adaptat gradului de risc al cazului și
manevrelor efectuate potrivit normelor emise de
Ministerul Sănătății.
10.
Activitățile de internare a pacienților care nu sunt
urgențe medicale, la nivelul unităților sanitare non

COVID, cu menținerea interdicțiilor de acces a
aparținătorilor, fiind obligatorie organizarea unui
sistem de informare a acestora despre starea
pacienților internați.
11.
Măsurile de carantină și restricțiile
instituite anterior pentru următoarele
localități/zone: municipiul Suceava şi
zona limitrofă formată din comunele
Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci,
6
Moara, Șcheia, Pătrăuți şi Mitocu
Dragomirnei, orașul Țăndărei din județul
Ialomița, cartierul Bendea din orașul
Babadag, județul Tulcea, localitatea
Vadu Crișului, județul Bihor și cartierul
Poșta din municipiul Buzău, județul
Buzău.
Reevaluarea măsurilor se va realiza la
solicitarea comitetelor județene pentru
situații de urgență, pe baza analizelor
realizate de către direcțiile de sănătate
publică și avizate de către INSP.
12.
Măsurile coercitive pentru persoanele
care nu respectă izolarea/carantinarea
astfel:
1. persoanele izolate la domiciliu, care
părăsesc locația în care acestea au fost
plasate, fără aprobarea autorităților
competente sunt conduse de forțele de
ordine publică şi plasate în carantină
instituționalizată, sub pază;
2. persoanele care nu respectă condițiile
izolării la locul declarat/la care au optat
să efectueze izolarea și sunt identificate
în afara spațiului de izolare vor fi obligate
să intre în carantină 14 zile, suportând
cheltuielile efectuate cu carantinarea
acestora;
3. persoanele care părăsesc locul în care
au fost carantinate, fără aprobarea
autorităților competente, vor fi obligate
să reia ciclul de 14 zile de carantinare,
suportând cheltuielile efectuate cu
carantinarea acestora și vor răspunde
penal conform legii.
7
13.
Posibilitatea angajatorilor de a dispune
măsura de izolare preventivă la locul de
muncă sau în zone special dedicate în
care nu au acces persoane din exterior,
pentru personalul care ocupă funcții
esențiale pentru asigurarea funcționării
producției, transportului şi distribuției
energiei electrice şi gazelor naturale, a
activităților de întreținere şi mentenanţa
a echipamentelor şi instalațiilor
specifice, precum şi a celorlalte activități
de aprovizionare, respectiv extracție,
producție şi procesare a resurselor şi
materiilor prime şi/sau semiprocesate
energetice necesare funcționării
corespunzătoare Sistemului energetic
național în concordanță cu prevederile
planurilor proprii de continuitate a
activităților de bază – de analizat dacă se
menține pe baza propunerilor
structurilor unde se aplică.
14.
Închiderea temporară, totală sau
parțială, a unor puncte de trecere a
frontierei de stat.
15.
Circulația persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei în interiorul localităților, cu
respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii
infecției și evitarea formării grupurilor mai mari de 3
persoane care nu aparțin aceleiași familii.
16.
Redeschiderea parcurilor pentru public, cu excepția
locurilor de joacă pentru copii și cu respectarea
măsurilor generale de prevenire și protecție.
8
17.
Interzicerea deplasării persoanelor în
afara localități
Deplasarea persoanelor în afara
localităților în următoarele situații :
1. în interes profesional, inclusiv între
locuință/gospodărie și locul/locurile de
desfășurare a activității profesionale și
înapoi;
2. în scop umanitar sau de voluntariat;
3. realizarea de activități agricole;
4. pentru comercializarea de produse
agroalimentare de către producătorii
agricoli;
5. îngrijirea sau administrarea unei
proprietăți din altă localitate; eliberarea de
documente necesare pentru obținerea
unor drepturi;
6. participarea la programe sau proceduri
în centrele de tratament;
7. din alte motive justificate, precum:
− îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor
de familie;
− îngrijirea unei rude/afin sau persoană
aflată în întreținere;
− asistența persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilități;
− deces al unui membru de familie.
Deplasarea persoanelor în afara localităților în
următoarele situații:
1. asistență medicală care nu poate fi amânată și nici
realizată de la distanță;
2. activități recreativ-sportive individuale
desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare,
canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu
participarea a cel mult 3 persoane.
3. participarea la evenimente familiale, cu un număr
limitat de persoane și respectarea regulilor de
distanțare socială;
4. pentru achiziția, service-ul, efectuarea itp sau alte
operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care
nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.
18.
Izolarea la domiciliu sau, după caz,
carantinarea pentru toate persoanele
care intră în România.
Se menține posibilitatea carantinării în
locația declarată de către persoana
venită din zonele cu transmitere
comunitară extinsă afectate de CoVID19, dacă nu mai sunt locuri disponibile în
spațiile identificate pentru carantinare la
nivelul județului unde este necesară
carantinarea, nu se pot contracta spații
Nu vor fi izolate la domiciliu/ carantinate,
după caz, persoanele care intră în țară,
din următoarele categorii:
1. conducătorii autovehiculelor de
transport marfă cu capacitatea maximă
autorizată mai mare de 2,4 tone;
2. piloții de aeronave şi personalul
navigant;
3. mecanicii de locomotivă și personalul
feroviar;
Nu vor fi izolate la domiciliu/carantinate, după caz,
persoanele care intră în țară, din următoarele
categorii:
1. personalul navigant care debarcă de la bordul
navelor de navigație interioară, care arborează
pavilion român, într-un port românesc, și care nu
prezintă simptome asociate COVID-19, cu condiția
asigurării de către angajatori a certificatului pentru
lucrătorii din transportul internațional și a
echipamentelor individuale de protecție împotriva
9
noi inclusiv prin rechiziționarea acestora
conform legii sau nu sunt identificate
locuri disponibile în județele limitrofe.
COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locația
unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;
2. lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în
România din Ungaria sau Bulgaria, nu prezintă
simptome asociate COVID-19;
3. persoanele care intră în România pentru prestarea
unor activități de utilizare, instalare, punere în
funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și
tehnicii medicale, precum și a echipamentelor din
domeniile științific, economic, apărare, ordine
publică și securitate națională, dacă nu prezintă
simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile
contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe
teritoriul României.
19.
Suspendarea cursurilor din toate
unitățile de învățământ preuniversitar și
universitar, până la finalul anului școlar,
Desfășurarea, după data de 02.06.2020, a unor
activități de pregătire, pe o perioadă de 2
săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a
12- a și a 13-a), precum și cu organizarea
examenelor evaluare națională, bacalaureat în
condițiile respectării măsurilor de prevenire.
20.
Coordonarea operațională a serviciilor
de ambulanță de către inspectoratele
pentru situații de urgență ȘI A POLIȚIEI
LOCALE de către Ministerul Afacerilor
Interne.
21.
Măsurile dispuse cu privire la
personalul medico-sanitar din
cabinetele medicale ale grădinițelor,
unităților școlare și de învățământ
superior referitoare la punerea la
dispoziția direcțiilor de sănătate publică.
NOTĂ:
Normele de aplicare a măsurilor pot fi consultate pe pagina de web a Institutului National de Sanatate Publică, la adresa
www.insp.gov.ro, secțiunea Comunicate.
Toate observațiile și propunerile celor interesați pot fi transmise la adresa de mail: propuneri.relaxare@ms.ro

Leave A Comment

%d bloggers like this: