Directorul Aeroportului Cluj , David Ciceo , a fost prezent în calitate de membru la reuniuneaboardului mondial al Consiliului Internațional al Aeroporturilor (ACI),organizație care reprezintă aeroporturile din 176 țări ale lumii

Agenda discuțiilor a fost dominată de actuala criză pe care o traversează
industria ca urmare a epidemiei de COVID-19 și măsurile care vor trebui luate
pentru relansarea activității. Estimările organizației arată că semne de revigorare
ar putea apărea de-abia începând cu al treilea trimestru al anului curent, iar
despre o relansare înspre nivelurile de dinaintea începerii crizei de-abia începând
cu al doilea semestru al anului 2021. În aceste condiții, calculele hârtiei arată că
aeroporturile europene vor pierde în medie în acest an 42% din pasageri și 35%
din venituri, cifre oarecum în același registru înregistrând și aeroporturile de pe
celelalte continente. Deși impresionante ca anvergură, este de așteptat că
pierderile menționate nu se vor distribui uniform la nivelul fiecărui aeroport din
regiune și că aeroporturile mici și mijlocii vor fi cele mai afectate. Este de
asemenea, de așteptat ca traficul intern să se refacă mai repede decât traficul
extern.
Față de situația creată, în cadrul ședinței au fost trecute în revistă măsurile luate
până acum de autorități pentru susținerea industriei aviației. Măsurile luate până
acum de autoritățile naționale merg de la acordarea de asistență financiară
directă pentru aeroporturi (SUA, Singapore, Hong Kong, Noua Zeelandă etc.) la
facilități fiscale sub forma scutirii sau reducerii taxelor datorate statului de către
aeroporturi (Canada, Brazilia și alte țări latino-americane) sau facilități pentru
amânarea plății ratelor și a altor obligații financiare curente. Cu toate acestea, la
nivelul continentului european, după cum nici în Marea Britanie, nu au fost luate
încă măsuri de susținere care să vizeze direct aeroporturile, ci doar o serie de
măsuri indirecte de care ar putea beneficia și acestea – relaxarea regulilor cu
privire la ajutoarele de stat, susținerea angajaților intrați în șomaj tehnic,
facilitarea unor întârzieri la plata ratelor și a taxelor datorate etc.
Față de situația creată ACI Europe a prezentat în cadrul ședinței un document de
poziție pentru susținerea industriei aviației în Europa, care a fost convenit în
prealabil cu toți marii stakeholderi de la nivel european – Airlines for Europe
(A4E), Airline Catering Association (ACA), Airports Council International
(ACI EUROPE), Airport Services Association (ASA), The European Travel
Agents’ and Tour Operators’ Associations (ECTAA), European Regions Airline
Association (ERA), EU Travel Tech (EUTT) și European Travel Retail
Confederation (ETRC).
Prin acest document se solicită Comisiei Europene și
celorlalte instituții ale UE să întreprindă demersuri pe lângă statele membre
pentru a susține industria aviației în fața crizei de lichidități care se prefigurează
și acordarea de sprijin financiar pe termen scurt. În plus, se solicită un plan de
măsuri pe termen mediu și lung pentru redresarea acestei industrii.
În cadrul ședinței a fost adoptată o rezoluție prin care dincolo de demersurile
care vor fi întreprinse pe lângă statele membre s-a decis să se intervină pe lângă
o serie de organizații internaționale cum ar fi Organizația Internațională a
Aviației Civile (ICAO), World Economic Forum (WEF) etc. pentru a acorda
aeroporturilor asistența de care au nevoie pe termen scurt și a susține redresarea
acestora pe termen mediu și lun

Leave A Comment

%d bloggers like this: