Semnificaţia religioasă a fiecărei zile din Săptămâna Patimilor. Creştinii ortodocşi se pregătesc de Învierea lui Hristos

April 14, 2020
593 Views

Fiecare zi din Săptămâna Patimilor (Săptămâna Mare) are o semnificaţie religioasă deosebită. În rândul credincioşilor, cele mai populare sunt Joia Mare şi Vinerea Mare – zi de post negru.

Creştinii ortodocşi au intrat în Săptămâna Patimilor, ultima săptămână din Postul Mare, cea în care retrăim fiecare moment din viaţa pământească a Mântuitorului, de la Intrarea Sa în Ierusalim, până la moartea pe cruce şi punerea trupului în mormânt.
Tot în această săptămână, Biserica a rânduit slujbe speciale, numite denii.

Astfel, conform Sinaxarului din Triod, în fiecare zi din Săptămâna Mare ne reamintim şi retrăim ultimele zile din viaţa Mântuitorului:

Sfânta şi Marea Luni – ne aduce în faţă icoana tânărului Iosif care a fost vândut de fraţii săi în Egipt. Istorisirea vieţii sale în cultul liturgic este anticiparea Jertfei Mântuitorului Iisus Hristos Care a fost vândut de Iuda.

Sfânta şi Marea Marţi – se face pomenirea Pildei celor zece fecioare. Este o pildă care are menirea să ne ţină trează datoria de a trăi permanent în Hristos.

Sfânta şi Marea Miercuri – se face pomenire de femeia păcătoasă care a spălat cu lacrimi şi a uns cu mir picioarele Mântuitorului – simbol al pocăinţei adevărate şi al îndreptării omului păcătos.

Sfânta şi Marea Joi – este închinată amintirii a patru evenimente deosebite din viaţa Mântuitorului: spălarea picioarelor ucenicilor, ca pildă de smerenie; Cina cea de Taină, la care Mântuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii; rugăciunea arhierească; începutul Pătimirilor, prin vinderea Domnului.

Sfânta şi Marea Vineri – se prăznuiesc „Sfintele şi mântuitoarele şi înfricoşătoarele Patimi ale Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.

Sfânta şi Marea Sâmbătă – prăznuim îngroparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi pogorârea Sa la iad.
În Săptămâna Patimilor în biserici au loc slujbe speciale, numite denii. Cele mai cunoscute sunt cele din Joia Mare (12 Evanghelii) şi Vinerea Mare (Prohodul Domnului).

„Denia de Joi seara este cunoscută şi drept Denia celor 12 Evanghelii care vorbesc tocmai despre prinderea, procesul Mântuitorului şi despre Răstignirea Mântuitorului. Îndelunga răbdare a Domnului nostru Iisus Hristos este preamărită după fiecare dintre cele 12 Evanghelii citite la Denia din Joia Mare (Utrenia zilei de vineri). Pericopele evanghelice ale acestei slujbe alcătuiesc un tablou complet al suferinţelor Mântuitorului, culminând cu răstignirea şi moartea Sa pe Cruce”, spune Patriarhul Daniel.

Denia din Vinerea Mare sau Prohodului Domnului cuprinde o serie de cântări sau imnuri, împărţite în trei stări, inegale ca număr de strofe. Preoţii şi credincioşii, stând în jurul Sfântului Epitaf, cântă pătimirile, răstignirea, moartea şi îngroparea Domnului.

„În Denia Prohodului Domnului, fiecare cântare este precedată de un verset din Psalmul 118, pentru că în acest Psalm se arată dragostea celui Credincios pentru Legea Domnului. Prin moartea Sa, Iisus Cel Răstignit Şi-a dovedit dragostea Sa faţă de Legea Domnului împlinind voia lui Dumnezeu- Tatăl, prin ascultare desăvârşită faţă de El şi prin înfrânare de la rău.

Deniile din Săptămâna Sfintelor Patimi sunt un urcuş abrupt şi intens spre Înviere; ele sunt ca o culme pentru cei care au postit şi s-au pocăit de păcatele lor, sau ca un tren de ultimă oră, ca o chemare stăruitoare pentru cei întârziaţi în hotărârea lor de a se întoarce spre Hristos înainte de marea sărbătoare a Învierii”, mai spune PF Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Leave A Comment

%d bloggers like this: